Zemlje zapadnog Balkana kao i sve duge zemlje svijeta na početku pandemije koronavirusa koncentrirale su se na nabavku neophodne medicinske opreme, a vlade zemalja brzo su ponudile odgovor za sprečavanje širenja virusa, ocijenila je generalna tajnica Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu u intervju za Fenu.

Podsjetila je da je ono što će sada biti najveći problem je saniranje posljedica koje je pandemija ostavila na ekonomiju. - Smatram da bi zajednički mogli odgovoriti na krizu jer je potrebno da razmišljamo o budućnosti.

Regija je bila pogođena posljednjih godina različitim krizama poput poplava, potresa, a potom je došla pandemija - kaže Bregu. - Uspjeli smo održati zelene regije između sebe koje su otvorene 24 sata sedam dana u tjednu. Mislim da je to jedan od najboljih odgovora kakav možemo dati kad god budemo pogođeni nekom krizom. Ne mogu znati hoće li tako nešto ostati održivo, ali tijekom prošle godine to se pokazalo vrlo korisnim - podvukla je Bregu. Smatra da se stvari mogu promijeniti u budućnosti ako je ova kriza pomogla da se podigne svijest o potrebi za jačom regionalnom suradnjom i razmjeni unutar zemalja zapadnog Balkana te zajedničkom tržištu. Regija od šest zemalja zapadnog Balkana nije bogata i broj nezaposlenih je izrazito veliki što pokazuju posljednji podaci RCC-a od veljače 2021.. Prema tim podacima 1.407.000 je registriranih nezaposlenih osoba na zapadnom Balkanu. Više od 700.000 od tog broja su žene. Veoma zabrinjavaju i podaci o broju nezaposlenih mladih osoba ispod 24 godine. RCC će uskoro objaviti dva balkanska barometra od kojih je jedan tradicionalni Balkanski barometar o stanju u regiji, ali i prvi put će objaviti barometar o stupnju sigurnosti u regiji i donijeti će podatke o tome kako mladi ljudi vide procese regionalne suradnje, odgovor na pandemiju i stanje digitalnih servisa. Bit će prezentirani podaci koliko vremena mladi provode online i sve to pokazat će da mladi ljudi ne samo da razumiju dobro situaciju u regiji nego i da imaju dobre prijedloge kako oblikovati politiku, ali najveća briga je kakva će socijalna struktura zemalja zapadnog Balkana biti idućih godina. Bregu je najavila da će od 1. srpnja u potpunosti biti ukinut roming između šest zemalja zapadnog Balkana. Imajući u vidu činjenicu da jedan od dva građana regije smatra da im je dogovor o ukidanju rominga pomogao uštediti dosta novca, Bregu je kazala da je ponosna što je upravo RCC bio zagovornik i vodio tu inicijativu.

Nastavit će raditi i na priznavanju akademskih diploma među zemljama regije jer da je takvo nešto uspostavljano prije dvije godine kada je RCC predlagao bilo bi mnogo lakše raditi razmjenu medicinskog osoblja. Sada radimo na promociji turizma i moramo osmisliti kako privući turiste, ali i kako pozicionirati turizam kao ključnu gospodarsku granu razvoja regije i oporavka ekonomija. Potrebno je i jamčit sigurna putovanja te uspostaviti higijenske protokole - kazala je generalna tajnica Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu u iontervju za Fenu i najavila implementaciju brojnih inicijativa koje će doprinijeti digitalizaciji.