• Short title article: Dopuna zakona

Vozačima koji voze pod utjecajem droga ili alkohola, često prekoračuju brzinu, upravljaju neregistriranim vozilima ubuduće će se moći trajno oduzeti vozila, piše Večernji list BiH.

Tko sve spada u kategorije

Radi smanjenja broja prometnih nesreća, posebice onih s težim posljedicama, pokrenuta je inicijativa, a na osnovi koje je u proceduru upućen nacrt zakona o dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH.

Spomenuti nacrt je na inicijativu zastupnika Damira Arnauta izradilo Ministarstvo prometa i veza BiH, a njegova najveća novost u odnosu na postojeći zakon je stavak 231a koji glasi: “Ovlaštena osoba na licu mjesta privremeno će oduzeti vozilo od vozača koji je zatečen u činjenju težeg prekršaja kojim se ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu ako se, uvidom u službenu evidenciju propisanu člankom 244. ovog zakona, utvrdi da se radi o višestrukom povratniku u činjenju prekršaja iz oblasti sigurnosti prometa”. Kako se navodi u spomenutom nacrtu zakona, višestrukim povratnikom smatra se vozač koji je u prethodne dvije godine najmanje tri puta pravomoćno prekršajno kažnjen za neki od prekršaja kao što su: upravljanje motornim vozilom u prometu na cesti pod utjecajem alkohola u krvi i/ili organizmu iznad 1,5 g/kg; zatim upravljanje motornim vozilom u prometu na cesti pod utjecajem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje; za odbijanje vozača da se obavi ispitivanje pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili stručni/liječnički pregled radi provjeravanja ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znakove poremećenosti izazvane utjecajem alkohola, odnosno nalazi li se pod utjecajem opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

U istu kategoriju spadaju oni koji su kažnjeni za upravljanje motornim vozilom u prometu na cesti prije stjecanja prava na upravljanje; zatim za upravljanje motornim vozilom u prometu na cesti za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno za vrijeme za koje im je vozačka dozvola odlukom nadležnog tijela oduzeta ili zadržana, kao i za upravljanje u prometu na cesti neregistriranim motornim vozilom, za upravljanje motornim vozilom u prometu na cesti za koje je na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena neispravnost za koju je propisano isključivanje iz prometa te za odbijanje vozača da vozilo podvrgne izvanrednom tehničkom pregledu.

Višestrukim povratnikom smatra se i vozač koji je u prethodne dvije godine najmanje pet puta pravomoćno prekršajno kažnjen za prekršaj upravljanja motornim vozilom brzinom koja je više od 30 km/h iznad dopuštene brzine. Kako je propisano u navedenom zakonskom aktu, privremeno oduzeto motorno vozilo čuva se na prostoru koji odredi tijelo nadležno za unutarnje poslove, čija je ovlaštena osoba izvršila privremeno oduzimanje do donošenja pravomoćne odluke suda u prekršajnom postupku. Tijelo za unutarnje poslove kod kojeg se nalazi privremeno oduzeto motorno vozilo nije odgovorno za štetu koja nastane na vozilu kao posljedica atmosferskih utjecaja ili više sile.

- U cilju unapređenja stanja sigurnosti prometa i smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama, ali i postizanja posebne i opće prevencije, radna skupina pripremila je nacrt i predložila model u kojem bi nadležno ovlašteno tijelo vršilo privremeno oduzimanje motornih vozila od višestrukih povratnika u činjenju najtežih prekršaja iz oblasti sigurnosti prometa, a zatim bi na osnovi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležni sud odlučivao o trajnom oduzimanju vozila.

Najrigoroznije mjere

Trajno oduzimanje predmeta je najrigoroznija zaštitna mjera, ali isto tako i najučinkovitija jer bi se isključivo primjenjivala prema višestrukim povratnicima u činjenju najtežih prekršaja, prema kojima izrečene novčane kazne, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i kazneni bodovi nisu dali očekivane rezultate, odnosno nije postignuta svrha kažnjavanja - zaključeno je u obrazloženju novog zakonskog rješenja za koje su u tijeku javne konzultacije.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok