• Short title article: Gradovi i općine na udaru

Zbog novoga Zakona o električnoj energiji, a prema kojemu većina općina i gradova prelazi na tržišnu opskrbu električnom energijom, doći će do ogromnog udara na proračune općina i gradova koji su već u završnoj fazi izrade i pred usvajanjem na vijećima, upozorila je u intervjuu za Večernji list Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH.

U kontekstu aktivnosti na financijskom planu, potvrdila je kako Savez zagovara povećanje prihoda od poreza na dohodak na 50%, a prihoda od neizravnih poreza na 9,4%.

- Imajući u vidu prijenos dodatnih nadležnosti općinama i gradovima, povećanje iznosa za raspodjelu ovih poreza jedinicama lokalne samouprave (JLS) od suštinskog je značaja i doprinijet će boljoj i kvalitetnoj lokalnoj upravi - naglasila je Travljanin.

Provode li se analize o tome u kojoj će se mjeri najavljena poskupljenja električne energije odraziti na situaciju u pojedinim lokalnim zajednicama, odnosno općinama i gradovima?

- Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine izrazito je zabrinut zbog pozicije u koju je dovedena većina općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine novim Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u kolovozu ove godine usvojen je Zakon o električnoj energiji prema kojem većina općina i gradova prelazi na tržišnu opskrbu električnom energijom, što će dovesti do poskupljenja i do 250%. Prilikom ugradnje ovakvog rješenja u zakon nadležno ministarstvo nije uputilo na drastičnu promjenu u odnosu na ranije zakonsko rješenje, nego kroz dio koji se odnosi na definiciju pojmova tako da nije detaljno obraćena pozornost na poskupljenje jer su u isto vrijeme tri zakona iz ove oblasti upućena u raspravu. Zakonodavac nije uzeo u obzir da su jedinice lokalne samouprave od posebnog društvenog značaja, pa su predviđene da idu na tržišnu opskrbu, što je neprihvatljivo. Ovo je ogroman udar na proračune općina i gradova koji su već u završnoj fazi izrade i pred usvajanjem na vijećima. Savez inzistira i sve će učiniti da sve jedinice lokalne samouprave u FBiH, kao i javna poduzeća te javne ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, jer oni bezuvjetno obavljaju samo djelatnosti od javnog društvenog značaja, budu tretirane kao krajnji kupci od posebnog društvenog značaja. U tom smislu u proteklom smo razdoblju organizirali mnogobrojne rasprave o toj temi i u stalnom smo kontaktu s FERK-om te Ministarstvom energetike, kao i drugim relevantnim institucijama od značaja za to pitanje.

Kakva je trenutačno pozicija općina i gradova u Federaciji kada govorimo o pripadnosti javnih prihoda od PDV-a, ali i neizravnih poreza?

- Prema postojećim zakonskim rješenjima, jedinicama lokalne samouprave pripada 8,42% od neizravnih poreza koji se dijele u Federaciji BiH, kao i minimalno 34,46% od poreza na dohodak prikupljenih u pojedinoj općini ili gradu. Savez općina i gradova već dulje upozorava da zakonski nominalni postotak od 8,42% nije i realni postotak zbog mehanizma otplate vanjskog duga FBiH i neizravne otplate iz općina i gradova dijela duga koji oni nisu generirali. Zbog toga je realni postotak znatno ispod zakonski propisanog i kreće se u rasponu od 6,8% do 7,9%, u ovisnosti o visini vanjskog duga, što na godišnjoj razini iznosi oko 50 milijuna KM. Općine i gradovi znatno doprinose generiranju novog zapošljavanja na lokalnoj razini kreiranjem povoljnog poslovnog okruženja i pružanjem poticaja, međutim, iznos od minimalnih 34,46% (u nekim je županijama veći) koji jedinice lokalne samouprave dobivaju kroz raspodjelu poreza nije dostatan te Savez zagovara povećanje tog iznosa na 50%, a prihoda od neizravnih poreza na 9,4%. Imajući u vidu prijenos dodatnih nadležnosti općinama i gradovima, povećanje iznosa za raspodjelu ovih poreza JLS je od suštinskog značaja i doprinijet će boljoj te kvalitetnoj lokalnoj upravi. Savez inzistira na novom Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, o čemu smo informirali Federalno ministarstvo financija, kao i na osnivanje Fonda za male i nerazvijene općine koje ne mogu svojim prihodima financirati osnovne djelatnosti.

Koje su primarne aktivnosti na kojima Savez trenutačno radi, a čija je provedba važna za jačanje pozicije lokalne samouprave?

- Savez od ranije ima zaključene sporazume o suradnji i s Vladom i s Parlamentom FBiH, s tim da njihovo provođenje nije uvijek na razini koji očekujemo. Naša misija je jačanje pozicije lokalne samouprave i tome smo dosljedno posvećeni u svim našim aktivnostima.

Savez je u procesu izrade nove strategije lobiranja temeljene na zaključcima i preporukama analiza vezanih uz prijenos nadležnosti i usklađenost domaćeg zakonodavstva s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Vjerujemo da će nam taj dokument pomoći u boljem razumijevanju prioriteta kada su u pitanju posljedice uzurpiranja nadležnosti lokalne razine od viših razina vlasti te zalaganja za pravedniji odnos prema najnižoj razini vlasti, a time i građanima.

U tom je kontekstu izaslanstvo načelnika 5. prosinca 2023. godine održalo sastanak s predsjednicom FBiH Lidijom Bradarom te ministrima na kojem smo raspravljali o pitanjima od značaja za lokalnu razinu te u tom pogledu očekujemo njihovu podršku. Ministri su izrazili senzibilitet za probleme lokalne razine, kao i spremnost za suradnju te dijalog u pronalaženju zajedničkih rješenja.

Kolike su prilike pred lokalnom samoupravom kada govorimo o projektima koji se mogu financirati sredstvima Europske unije (IPA III, ali i skorašnji Plan rasta za zapadni Balkan)?

- Postoji značajan broj fondova koji su već sada otvoreni za lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Savez prati te pozive i uredno informiramo naše članice o rokovima, načinu prijavljivanja i sl.

Važno je naglasiti kako su sredstva IPA-e, među ostalim, namijenjena i jedinicama lokalne samouprave. Gradovi i općine trenutačno imaju priliku sudjelovati u sedam programa teritorijalne suradnje, koji tretiraju razvoj na lokalnoj razini, kao i teritorijalnu koheziju određenih regija, a kako bi se smanjila nejednakost u razvoju i kvaliteti života građana. Jedan od najvažnijih programa za jedinice lokalne samouprave je URBACT IV 2021. - 2027. (European Union Support for Cities) koji za cilj ima razvoj u urbanim sredinama, što podrazumijeva energetsku učinkovitost, održivi promet, infrastrukturni razvoj, čistoću zraka, zelene (okolišne) politike i demografiju. Koliko je nama poznato, do sada su u ovom programu sudjelovali Grad Sarajevo i Općina Centar Sarajevo.

Ustrajnim zalaganjem Saveza, unutar Razvojne banke FBiH ove je godine uspostavljena kreditna linija za sufinanciranje i predfinanciranje EU projekata na lokalnoj razini. Ovaj mehanizam može u velikoj mjeri pomoći lokalnim zajednicama kada je u pitanju prijavljivanje na međunarodne fondove koji zahtijevaju vlastiti udio. Vlada FBiH prihvatila je inicijativu Saveza da subvencionira kamatu za navedenu kreditnu liniju za korisnike koji uredno izmiruju obveze. S obzirom na to da je riječ o najpovoljnijim sredstvima na tržištu, općine i gradovi u FBiH u ovom slučaju nisu u obvezi provoditi proceduru javne nabave za ovu kreditnu liniju.

Savez i ovom prilikom poziva članice da iskoriste mogućnosti koje nudi kreditna linija za sufinanciranje i predfinanciranje EU projekata na lokalnoj razini uz subvenciju kamate od Vlade FBiH koja će biti aktivna i sljedeće godine.

Možete li se osvrnuti na odnose s višim razinama vlasti?

- To je vječna boljka Saveza, ali i lokalne razine općenito. Ovdje treba prvo istaknuti kako je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine institucija od značaja za općine i gradove u FBiH. Imajući u vidu da je nadležnost lokalne samouprave na entitetskoj razini, a u kontekstu toga da u federalnoj Vladi nemamo ministarstvo koje se bavi lokalnom samoupravom, značaj i odgovornost Saveza još je veća. Vrlo često na međunarodnim i drugim razinama predstavljamo interese lokalne razine vlasti. Savez u svom radu nastoji ostvariti što tješnji, bolji kontakt s višim institucijama vlasti. Naš primarni zahtjev je da se, pri donošenju zakona, poštuju Europska povelja o lokalnoj samoupravi i Zakon o načelima lokalne samouprave u FBiH po kojem su "federalne odnosno županijske vlasti dužne u najvećoj mogućoj mjeri konzultirati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se izravno tiču". U kontekstu toga Savez je uime svojih članica aktivno uključen u proces donošenja, izmjena i dopuna zakonskih i drugih pratećih akata na svim razinama vlasti koji se tiču lokalne samouprave i koji trebaju jačati njezin položaj. Savez je u svojoj suradnji s višim razinama vlasti posebnu pozornost posvetio pitanjima financiranja jedinica lokalne samouprave, kao i procesima europskih integracija, tj. utjecaju EU legislative na jedinice lokalne samouprave. Ovdje bih iskoristila priliku najaviti sjednicu Predsjedništva Skupštine Saveza koja se održava danas u Kiseljaku jer je predsjednik Saveza Mladen Mišurić Ramljak. Na sjednici će biti tematizirana mnogobrojna pitanja od značaja za rad Saveza i lokalne samouprave.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok