“Radikalizirani” vukovi u smislu vukopasa i dalje su prava prijetnja na području podinarskih i zabiokovskih sela, piše Slobodna Dalmacija.

Sve učestalije prijave malobrojnih stočara, a i stanovnika kojima te “hibridne zvijeri” čine štetu usmrćujući im pse i ostale domaće životinje, daje naslutiti da se radi o pravoj ekspanziji s nesagledivim posljedicama. Jesu li tome uzrok upravo vukopsi koji su prema mišljenjima stručnjaka daleko krvoločniji nego vukovi ili je u pitanju povećana brojnost samih vukova tradicionalnog predatora sa dalmatinskog krša?

Dok stočari iz Kijeva tvrde da su štete svakodnevne, bile one od vukova ili njihovih genetski “modificiranih” srodnika, njima je manje važno, koliko njihova ekspanzija. Slažu se da se takvom prešutnom pristupu prema predatorima i šteti koju čine treba žurno stati na kraj.

S pravom se pitaju trebaju li uzgajati stoku da bi hranili vukove.

– Ako kojom srećom nađemo njihove ostatke možda i dobijemo koju kunu odštete, samo kada i koliko. Pojedenu bređu ovcu nitko nam ne može platiti – ističu tamošnji stočari.

Tvrde da je njihova brojnost tim veća što se nalaze u graničnom području s Bosnom i Hercegovinom od kuda preko Dinare i dolazi najveći broj križanih zvijeri. Posebno se to očituje i u Civljanima, selu kod izvora rijeke Cetine, gdje ovčari učestalo susreću čudne zvijeri nalik vuku, ali ipak ne u stopostotnoj mjeri.

Odaje ih boja, pa čak i uši koje su kod nekih jedinki bile spuštene, ali su se kretale zajedno u čoporu s vukovima. O čemu se točno radi, ne znaju, ali vide tko im kolje stoku. Srećom, većina njih imaju pse ovčare tako da koliko-toliko mogu parirati gladnim dinarskim zvijerima.

Međutim, lovci, a s tim podacima barataju i stočari, tvrde da trenutno na njihovom području obitava pet-šest čopora vukova. Ima li među njima ima mutanata, teško je odgovoriti.

I jednima i drugima su ruke vezane, pa im vukovi sada “kucaju” na vrata. Štete su svakodnevne što na stoci što na divljači, a koliko je samo nastradalo lovačkih pasa… Ne rijetko se događa da vukovi stjeraju preplašene pse do kuća, što su, tvrde pastiri, naznake da su bil bilo kontakta s predatorima.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok