• Short title article: Hrvatska

- Nakon trinaest godina državne mature po prvi put ove godine ćemo imati jedinstveni ispit, što je na neki način i u tradiciji velike većine drugih zemalja EU. Naprosto je procjena da kad je u pitanju materinji jezik nedopustiva je osnovna i viša razina - kazao je Filipović.

Ove će godine, ako je suditi po prijavama, ispitima državne mature u Republici Hrvatskoj pristupiti 30.157 pristupnika. I dok se ove godine promjene bilježe u svim predmetima i to zato jer su ispiti sada pripremljeni u potpuno zaokruženom ciklusu uvođenja novih predmetnih kurikuluma, najznačajnija promjena sve maturante očekuje na ispitu iz hrvatskog jezika. Maturanti više ne biraju razine ispita - svi pristupaju jednakom ispitu koji se bez obzira na razine sastoji od dva dijela - ispita koji se piše 24. lipnja i eseja kojem učenici pristupaju 25. lipnja.

- Nakon trinaest godina državne mature po prvi put ove godine ćemo imati jedinstveni ispit, što je na neki način i u tradiciji velike većine drugih zemalja EU. Naprosto je procjena da kad je u pitanju materinji jezik nedopustiva je osnovna i viša razina. Da bi položio maturu iz tog obveznog predmeta učenik mora ostvariti pozitivnu ocjenu na oba dijela ispita. Prvi dio čine tri cjeline. To je čitanje, jezik i književnost i sažetak, a drugi dio čini esej. Dakle napušta se tradicija po kojoj su učenici mogli predati prazan esej i ostvariti pozitivnu ocjenu na ispitu pa tako položiti maturu iz materinjeg jezika jer imali smo situacije u kojima tri tisuće učenika na eseju nema niti jedan bod, a ipak je položilo maturu - kazao je Vinko Filipović, ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja gostujući danas u studiju Večernjeg lista.

Upravo zbog velike promjene sami učenici mogli su se prijaviti na probno polaganje mature na stranicama centra kako bi se i na konkretnom primjeru upoznali s strukturom samog ispita koji ih očekuje.

Kako je naglasio Filipović i ove godine nastavlja se trend kada su u pitanju izborni predmeti koje prijavljuju maturanti - najviše ovogodišnjih učenika biralo je fiziku, druga je biologija i treći predmet s najviše prijava je politika i gospodarstvo, iako ovaj potonji predmet nije i najlakši - naime redovito svake godine učenici ne postižu dobre ocjene na ispitu PIG-a.

- Fizika je i dalje broj jedan, a u odabiru učenika kao izborni predmet, nakon fizike biologija i nakon toga politika i gospodarstvo također već nekoliko godina i onda tek slijedi kemija, pa zatim informatika, psihologija itd. - kazao je Filipović.

Ponovio je također da učenici koji se ove godine potpišu na ispite državne mature neće biti kažnjeni poništavanjem ispita na koji su se potpisali, nego će se taj ispit ipak ocjenjivati, ali na način da ocjenjivač koji se suočio s potpisanim ispitom isti ispit vraća, preko imena se stavlja naljepnica, a ispit se prosljeđuje drugom ocjenjivaču. Maturanti neće biti kažnjeni ako na ispitu državne mature nacrtaju nešto što nije uvredljivo, diskriminatorno po bilo kojoj osnovi ili nešto što ne veliča bilo koje ideologije - u suprotnom ispit će im biti poništen. Ipak pozivaju se svi maturanti da se suzdrže od crtanja bilo kakvih motiva po ispitu s kojim završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok