U utorak 20. studenog 2018.godine održat će se sjednica Gradskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o načinu izrade izmjene i/ili dopune važećeg detaljnog plana prostornog uređenja i donošenja plana parcelacije, potom informacija o stanju na lokacijama za privremeno odlaganje građevinskog otpada na području Grada Livna te informacija o stanju u osnovnim školama.

Početak sjednice je u devet sati. 

1. Prijedlog Odluke o načinu izrade izmjene i/ili dopune važećeg detaljnog plana prostornog uređenja i donošenja plana parcelacije

2. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu

3. a)Prijedlog  Odluke  o skidanju statusa javnog dobra za k.č. 1616/2 k.o. Prolog

b)Prijedlog Odluke o skidanju statusa javnog dobra za k.č. 2/599, k.o. Livno

4. a)Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Žabljak-Livno k.o. Žabljak

b)Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Vaganj k.o. Prolog

5. a)Rješenje o izuzimanju zemljišta od Šumske uprave (k.č.2561/240,k.o. Prolog)

b)Rješenje o izuzimanju zemljišta od Šumske uprave (k.č. 25612/241 i k.č. 2561/242,k.o.Prolog)

6. a)Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva građevinskog zemljišta u korist Ivana(Mate) Rimac iz Lištana, Livno

b)Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva građevinskog zemljišta u korist Ivana (Luka) Rimac iz Čelebića, Livno

7. a)Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i javnih nadmetanja Grada Livna

b)Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bila

c)Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o Čuklić

d)Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Dobro

e)Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Kamešnica

8. Informacija o stanju na lokacijama za privremeno odlaganje građevinskog otpada na području Grada Livna

9. Informacija o stanju u osnovnim školama

10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog radnog tijela za izradu plana aktivnosti za koheziju zajednice

11. Aktualni sat

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u

Najnovije županija