Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH podijeljeno je 200 milijuna KM iz sredstava aranžmana sa MMF-om.

Kako saznaje Avaz, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija na razdjelu „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sredstva iz aranžmana s MMF-om”.

Sredstva su podijeljena i to:

– USŽ 23.903.093 KM

– PŽ 7.601.971 KM

– TŽ 38.928.152 KM

– BPŽ 4.152.192 KM

– SBŽ 22.278.273 KM

– HNŽ 19.419.727 KM

– ZHŽ 8.301.059 KM

– SŽ 36.178.423 KM

– HBŽ 7.358.882 KM.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava županijama je broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavsku i Bosansko-podrinjsku županiju.