Priopćenjem za javnost danas se ponovno oglasio ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi HB županije Momčilo Bajić. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Poštovana,

Dopisivanje putem javnih saopštenja nije optimalan način da se prevaziđu problemi u zdravstvenom sektoru; problemi sa kojima se borimo su nasljeđeni i akumulirani prije naših mandata. Rješenje problema podrazumjeva otklanjanje uzroka koji su doveli do problema. Pojednostavljeno, moramo promijeniti ponašanje u upravljanju i doslovno poštivati propise.

Informisanje javnosti najbolje se ostvaruje proaktivnom transparentnošću-objavom svih relevantnih informacija kako bi građani čiji novac trošimo i zbog kojih postojimo mogli sami direktno i neposredno imati uvid u način upravljanja i rukovođenja svim javnim ustanovama. Dobar primjer šta to konkretno znači imamo u Kantonu Sarajevo, gdje su pored ostalog, i primanja zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstvene ustanove, javno dostupna.

S obzirom da je rad medicinskih ustanova do detalja regulisan propisima, od svih rukovoditelja ustanova u nadležnosti ministarstva zahtijevam apsolutnu usklađenost sa svim propisima. O tome ne može biti pregovora niti može biti izgovora zašto nešto nije usklađeno ili urađeno po zakonu, pravilniku ili standardu. Nalazi i preporuke revizije su putokaz, kao i standardi certifikacije i akreditacije propisani od strane Agencije za akreditaciju i standardizaciju u zdravstvu. Uspjeh ravnatelja mjerit će se kako kvalitetom pružene usluge tako i ostvarenim finansijskim rezultatom organizacija poslovanja i način rukovođenja utiču na finansijski rezultat.

S obzirom da se gro troškova odnosi na plate, prvi korak u uspostavljanju finansijske discipline poslovanja jeste prilagođavanje organzacione strukture propisanim standardima, te poštivanje propisa koji reglišu ovu oblast. Nakon toga, moći ćemo utvrditi eventualno nedostajući iznos sredstava te osigurati dodatne izvore. Postoji linija manjeg otpora-da se uvijek traži više novca od ZZO ili Vlade, ali ispravan put je nalaženje ušteda u optimalnoj organizaciji i upravljanju.

Sa druge strane, potpuno se slažem da postoji potreba da se način na koji ZZO vrši raspodjelu sredstava učini transparentnim, i to ću nastojati istjerati na čistac. Takođe, potupno se slažem da su Upravno vijeće, Vlada i Skupština HBŽ propustile blagovremeno djelovati i dopustile akumuliranje dugova. Nažalost, kao najnerazvijenija županija u Federaciji, suočavamo se sa stalnim smanjenjem stanovništva te pogoršanom starosnom strukturom. Zdravstvo je investicija u budućnost; finansijski održiv sistem i kvalitetne zdravstvene usluge pretpostavka su opstanka i razvoja ekonomije u Županiji.

Kao ministar, postavio sam sebi cilj da ne samo riješim zatečeno stanje dugova, već prije svega da ostavim onima koji dolaze najbolji mogući zdravstveni sistem. Konkretno, imam želju da naši doktori i zdravstveni radnici budu plaćeni kao i zdravstveni radnici u Njemačkoj, ali na transparentan način, kako bismo zadržali najbolje stručnjake. Ta želja se ne može ostvariti ako bolnica i domovi zdravlja ne budu približno dobro organizovani kao u Njemačkoj. Naravno, Ministarstvo ne upravlja direktno zdravstvenim ustanovama. To je u Vašem opis poslova i odgovornosti.

Imam puno povjerenje u Vas da možete uskladiti poslovanje sa pozitivnim propisima i ostvariti pozitivne rezultate. Neću se više oglašavati putem saopštenja kako bismo izbjegli gubitak vremena na neproduktivnu aktivnost. Moja vrata su vam otvorena za svaki konkretan prijedlog ili sugestiju. Ponavljam, imate moju punu podršku a za uzvrat očekujemo rezultate.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok