Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj 44. sjednici  jednoglasno je usvojila Program utroška sredstava sa tekućeg računa „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.424.000,00 KM. Raspodjela sredstava s tekućeg računa „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za tekuće održavanje i u svrhu nabavke opreme od kojih 50% sredstava pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 50% sredstava sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Vlada je donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo pravosuđa  i uprave Hercegbosanske županije da pristupi  žurnoj izmijeni Pravilnika o naknadi koja nema karakter plaće u dijelu troškova prijevoza i otpremnina i Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo financija da pristupi žurnoj izradi Odluke o visini i načinu postupka obračuna troškova prijevoza za uposlene korisnike Proračuna Hercegbosanske županije.

Na sjednici usvojena je Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava  „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

Među ostalim, na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 186.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na Program utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022.godinu u iznosu od 120.000,00 KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za provedbu javne nabave  u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 40.000,00 KM.

Nakon razmatranja prijedloga  Vlada je usvojila Program utroška sredstava iz namjenskih sredstava naknada za zaštitu okoliša za 2022. godinu, s kriterijima raspodjele i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava iz namjenskih sredstava naknada za zaštitu okoliša za 2022. godinu, te Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava naknada za zaštitu okoliša za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava naknada za zaštitu okoliša za 2022. godinu.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM iz Tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Udruzi „Bistrica“ iz Livna za tečaj za trudnice s ciljem pripreme budućih majki i njihovih partnera za porod i postporođajno razdoblje.

Usvojena je i preporuka Povjerenstva za nabave usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za razdoblje od 20 godina, u provedenom postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, kojom se Vladi Hercegbosanske županije preporučuje da se kao najpovoljniji ponuđač za nastavak izrade preostalog dijela Prostorno plana za područje Hercegbosanske županije za razdoblje od 20 godina izabere Institut za građevinarstvo „ IG „ Banja Luka.

Na koncu sjednice Vlada je donijela Odluku kojom se potvrđuje popis poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili županijsku novčanu potporu za biljnu proizvodnju u 2021.godini, u svrhu provođenja planirane mjere Vlade F BiH o dodjeli goriva poljoprivrednim proizvođačima u F BiH iz postojećih robnih rezervi F BiH.

Priopćeno je iz Vlade HBŽ.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok