U tekstovima objavljenim na portalu Livno Online u utorak, 24.05.2022. godine pod naslovom: Općinski sud Livno: Demant na objave u medijima pod naslovom: „Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana“  i Kantonalni sud Livno: Ombudsman Mitrović ishitreno reagirao i narušio ugled suda  u kojima se, kako je navedeno, prenosi reakcija Općinskog suda u Livnu i Kantonalnog suda Livno na ranije objavljenu izjavu ombudsmena Bosne i Hercegovine prof. dr Ljubinka Mitrovića, na nedopustiv način je narušen dignitet ombusdmena Mitrovića, a na osnovu paušalnih zaključaka i generalizovanja, te očigledne intencije da se nanese šteta ugledu ombudsmena lično.

Naime, u tekstu objavljenom dana 18.05.2022. godine na portalima Relax Livno i Livno Online pod naslovom „Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana“ ombudsmen prof. dr Ljubinko Mitrović je govoreći o nezadovoljstvu građana radom pravosudnih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, između ostalog, prezentovao statističke podatke o broju žalbi građana – predmeta registrovanih u Instituciji, a u odnosu na postupanje sudova u BiH, koji se nalaze na strani 83 Godišnjeg izvještaja o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (za obradu i tačnost ovih podataka prezentovanih u poglavlju 6 Godišnjeg izvještaja odgovorna je ombudsmenka Jasminka Džumhur).

Navedeni pasus Godišnjeg izvještaja glasi:

Ukupan broj predmeta zaprimljenih u odnosu na pravosuđe je 427 i predstavlja ovećanje 59 predmeta (16,03) u odnosu na 2020. godinu. Najveći broj žalbi u oblasti pravosuđa zaprimljen je u odnosu na sljedeće sudove: Opštinski sud Livno - 50; Osnovni sud Banjaluka - 27; Opštinski sud Sarajevo – 28; Kantonalni sud Livno – 22; Kantonalni sud Sarajevo 20; Opštinski sud Tuzla - 16; Okružni sud Banjaluka - 16;  Opštinski sud Mostar -10; Opštinski sud Doboj - 8. Ovi statistički podaci su indikator da bi nadležni organi, prije svega, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Federalno ministarstvo pravde i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, trebali razmotriti mogućnost uvođenja dodatnih mjera u cilju povećanja efikasnosti ovih sudova, imajući u vidu i populaciju stanovništva za koju su ovi sudovi nadležni, ali uzevši u obzir i druge relevantne parametre.

Iz navedenog proizlazi da ombudsmen Mitrović nije reagovao ishitreno niti bez provjere dao navedenu izjavu, kako se to nastoji sugerisati u objavljenim demantijima sudova, već temeljem tačnog činjeničnog stanja prezentovanog u Godišnjem izvještaju institucije Ombudsmena zasnovanog na podacima o broju žalbi, odnosno pojedinačnih predmeta građana koji se vode u bazi predmeta ove Institucije, sa stanjem na dan 31.12.2021. godine (jednostavnije rečeno, 50 građana se tokom 2021. godine u svojim žalbama žalilo na rad Općinskog suda u Livnu, a 22 na postupanje Kantonalnog suda u Livnu). Stoga, nezadovoljni stanjem, i zaključak Ombudsmena u nastavku navedenog pasusa - Ovi statistički podaci su indikator da bi nadležni organi, prije svega, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Federalno ministarstvo pravde i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, trebali razmotriti mogućnost uvođenja dodatnih mjera u cilju povećanja efikasnosti ovih sudova...Statistički pokazatelji svakako mogu biti predmet dalje analize.

U skladu s pozitivnim propisima zahtijevamo da ovu informaciju objavite u najkraćem mogućem roku, a sve u interesu pravilnog i istinitog informisanja javnosti i zaštite digniteta ličnosti ombudsmena Bosne i Hercegovine prof. dr Ljubinka Mitrovića.

Ombudsmen BiH Prof. dr Ljubinko Mitrović

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u