• Short title article: Počinje sezona lova

Lovačka udruga "Cincar" Livno obavještava javnost da se 1.listopada otvara sezona lova.

Pravo lova imaju svi oni koji su izmirili svoje obaveze (članarinu) prema udruzi i svi oni koji posjeduju važeći oružani list.

Svi lovci koji love dužni su doći na zborna mjesta sekcija. Lovi se isključivo na ime lovne karte, koju izdaju lovnici sekcija.

Lovnici su glavne i odgovorne osobe za provedbu lova po sekcijama, upozoravaju na sigurnost sudionika lova, evidentiraju sve sudionike lova, upoznaju lovce s vrstom divljači koja se lovi po lovnom kalendaru, raspoređuje lovce po lovištima, određuju početak i kraj lova. 

Nedolazak na zborna mjesta sekcija, neposjedovanje lovne karte, tretirat će se kao krivolov.

Svima koji love Udruga želi dobru kob, a sugrađane, izletnike i turističke agencije informiraju, a ujedno i skreće pažnju na oprez prilikom kretanja na području lovišta Kamešnica - Krug planina, kojim gospodari ova udruga na povećan broj lovaca na terenu kako bi se izbjegle bilo kakve neželjene situacije.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok