• Short title article: Ukupno 700 000 KM

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Božo Perić potpisao ugovore temeljem ponovljenog Javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije s predstavnicima općina Tomislavgrada, Glamoča i Grada Livna. Općina Kupres, Drvar i grad Livno potpisali su ugovore za prijave na Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije u lipnju, 2023. godine , a općina Bosansko Grahovo i nakon ponovljenog javnog poziva nije dostavila prijavu, prema tome Vlada je prihvatila sačinjeni prijedlog raspodjele sredstava za pet prijava koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva.

Za sufinanciranje projekta u okviru spomenutog Javnog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Raspodjela sredstava izvršit će se na sljedeći način:

Općina Kupres – Sanacija vodovoda i ugradnja vodomjere u ulici „Put kraljice Katarine“ (I. faza)  84.261,29 KM

Općina Tomislavgrad – Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovoda – Ulica Andrije Šimića i Uska ulica i izgradnja distribucijskog cjevovoda Petrovići, Zabrig i Sulića brig  233.441,62 KM

Grad Livno – Čišćenje odvodnih kanala i sekundarna vodovodna mreža za naselje Miši Faza II 277.940,00 KM

Općina Drvar – Rekonstrukcija vodovodne mreže u Drvaru –dio distribucijske vodovodne mreže od rezervoara (kroz glavnu ulicu) do semafora  – krak vod 51.118,98 KM.

Općina Glamoč – Nabavka hidromašinske opreme za vodovodni sistem Glamoča 40.000,00 KM

Određena sredstva koja su namijenjena  Programom utroška sredstava kapitalnih transfera „ Kapaitalne potpore općinama – vodoprivreda za 2023. godinu“ za općinu Bosansko Grahovo u iznosu 8.013,30 KM nisu iskorištena jer općina Bosansko Grahovo nije dostavila prijave za Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, temeljem Javnih poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije, u posljednje tri godine raspodijelilo je sredstva u ukupnom iznosu od 2.2.000.000,00 KM.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok