• Short title article: Ima i toga

Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore jedan osiguranik mlađe starosne dobi iskoristio je pravo na bolovanje dugo gotovo osam godina.

On je bolovanje otpočeo veljače 2015. godine, koje sa manjim prekidima traje i dalje.

"Riječ je o osiguraniku mlađe starosne dobi, sa kompleksnim zdravstvenim stanjem. Bolovanje je ostvarivao po više dijagnoza, između ostalih i po osnovu psihičkog zdravstvenog stanja. Osiguranik je bio i na hospitalizacijama u razdoblju trajanja bolovanja. Do sada je više puta upućivan na invalidsku ljekarsku komisiju Fonda PIO, s tim da još uvijek ova komisija nije utvrdila potpuni gubitak radne sposobnosti, već u svojim nalazima utvrđuje da se nastavlja liječenje osiguranika", rekli su iz Fonda za podgorički portal za CdM. Javlja Tanjug.

Inače, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je u primjeni od 1. siječnja 2022. godine propisao je mogućnost da se u slučajevima dužih bolovanja, gdje poslodavac izražava sumnju da privremena spriječenost nije opravdana, odnosno da traje neprimjereno dugo, može obratiti Ministarstvu zdravlja, odnosno može podnijeti zahtjev za pokretanje postupka za provjeru privremene spriječenosti za rad.

Provjeru privremene spriječenosti za rad koju je utvrdio izabrani doktor (do 30 dana) vrši komisija koju imenuje Fond, dok provjeru privremene spriječenosti za rad koju je utvrdila Ljekarska komisija Fonda, vrši komisija koju obrazuje Ministarstvo.

Iz Fonda kažu da je tokom prošle godine izdvojeno oko šest milijuna eura za bolovanja, a izgubljeno je oko milijun radnih dana.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok