Udruga poslodavaca FBiH uputila je zahtjev zastupnicima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da se usvoje amandmani koje je predložila Udruga na izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, a kojima se između ostaloga traži smanjenje broja dana bolovanja na teret poslodavca s postojećih 42 na 15.

Predsjednik Udruge Adnan Smailbegović rekao je da statistički podaci ukazuju na to da je europski prosjek, kada je riječ o bolovanju, 6,5 radnih dana godišnje i u postotku iznosi oko 3,5%. Na razini FBiH taj je postotak 13%, odnosno gotovo 25 radnih dana godišnje.

- Dakle, imamo 3,5 ili 4 puta veći broj od prosjeka Europe. Nismo bolesna nacija, nego se ovdje isključivo radi o zlouporabi bolovanja. Ova predložena izmjena ide prema smanjenju zlouporabe bolovanja - istaknuo je.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok