• Short title article: RH

Rok izrade putovnice u žurnom je postupku 48 sati ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, na adresi Petrinjska 30, odnosno najkasnije u roku od tri radna dana ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u ostalim policijskim upravama.

U protekle gotovo tri godine istekao je rok važenja 221.387 osobnih iskaznica, 411.905 putovnica i 78.524 vozačke dozvole. Podaci su to Ministarstva unutarnjih poslova koji je sredinom veljače sugerirao građanima da, iako se spomenuti istekli osobni dokumenti još uvijek smatraju važećima, podnesu zahtjev za izradu novih.

Putovnica nije, za razliku od osobne iskaznice, obvezna isprava i građani je ne moraju ishoditi nakon isteka važenja ako ne namjeravaju putovati u zemlje za koje je potrebna. Unatoč tome, provjerili smo cijene izdavanja putovnica te rokove. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u redovnom postupku rok izrade putovnice je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Što se tiče troškova, oni iznose 42,47 eura na ime troškova postupka izrade putovnice ili 46,45 eura na ime troškova postupka izrade putovnice koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta.

Rok izrade putovnice u žurnom postupku je 48 sati ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, na adresi Petrinjska 30, odnosno najkasnije u roku od tri radna dana ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u ostalim policijskim upravama. Cijena izdavanja putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj je 54,42 eura, odnosno 61,72 eura za putovnicu u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava.

“Za napomenuti je kako, osim podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice fizičkim dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju, građani kojima je već ranije izdana putovnica te koji imaju eOsobnu iskaznicu ne stariju od godinu dana s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu i bez dolaska u policijsku upravu/policijsku postaju, elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice kroz sustav e-Građani”, ističe MUP te dodaje kako, također, roditelj ili skrbnik djeteta kojemu je već ranije izdana putovnica može podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu u redovnom postupku preko sustava e-Građani, korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat, uz uvjet da je djetetu u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen.

Izdavanje putem sustava e-Građani

Navedena mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice putem sustava e-Građani može se koristiti samo za izdavanje putovnice u redovnom postupku, odnosno za putovnice čiji je rok 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Nakon proglašenja epidemije bolesti covid-19 u Republici Hrvatskoj 11. ožujka 2020. godine, odlučeno je kako se za vrijeme trajanja epidemije ne trebaju podnositi zahtjevi za izdavanje novih isprava. Iako odluka o proglašenju kraja epidemije nije donesena, iz MUP-a ističu kako je za očekivati da će u dogledno vrijeme biti s obzirom na to da se na razini Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o tome vode razgovori.

Uz zahtjev za putovnicu putem sustava e-Građani nije potrebno prilagati fotografiju, budući da će se fotografija, kao i otisci prstiju te potpis, preuzimati iz baze Ministarstva unutarnjih poslova. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice, podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno te je potrebno priložiti dokaz o uplati novčanog iznosa, osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet, fotografiju – 35 x 45 mm ako osoba već nema izdanu eOsobnu iskaznicu te staru putnu ispravu koja će se poništiti i vratiti, osim ako se putna isprava ne podiže prvi put.

Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako su se promijenili osobni podaci građanina, ako je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi, fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina ili ako putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi. Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok