Skupština Kantona 10 raspisala je natječaj za tajnika.

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.12.2017. godine

Na osnovu čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s čl. 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Povjerenstva za izbor i imenovanje Skupštine Kantona 10, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Kantona 10

- Tajnik Skupštine na mandat od 5 godina - 1 ( jedan) izvršitelj

- Opis poslova: Opis poslova: organizira vršenje poslova iz nadležnosti Stručne službe; donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je Zakonom ili drugim propisima ovlašten; sukladno Zakonu i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosima u državnoj službi; potpisuje sve opće i pojedinačne akte iz nadležnosti Stručne službe; daje ovlaštenja za potpisivanje pojedinačnih akata rukovodećim državnim službenicima o čemu mora donijeti posebno pisano rješenje; izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta akata što ih donosi Skupština i usklađuje rad na pripremi i izradi Programa i planova rada; radi na pripremanju i sazivanju sjednica Skupštine i njezinih radnih tijela, priprema poziv za sjednice s nacrtom dnevnog reda, brine se o pripremljenosti materijala za raspravu i odlučuje o njihovoj pogodnosti u smislu odredaba Poslovnika Skupštine i o upućivanju poziva s prijedlogom dnevnog reda, materijala za raspravu i izvješća sa sjednica radnih tijela Skupštine; otprema zaključke sa sjednica Skupštine Vladi, županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave, te odgovarajućim stručnim službama i stručnim djelatnicima, radi provedbe odnosno znanja i evidentiranja; otprema Skupštini utvrđene prijedloge za donošenje zakona, prijedloge zakona, propisa i drugih akta, amandmana i stavova, te informacijsko-dokumentacijskih materijala, sukladno Poslovniku Skupštine; brine se o proračunu prihoda i rashoda Stručne službe i o pitanjima koja se odnose na djelatnike u Stručnoj službi; sudjeluje u pripremi rješenja o materijalnim pravima zastupnika, članova radnih tijela Skupštine za Administrativno-pravno povjerenstvo; priprema i dostavlja potrebnu dokumentaciju za izbor zastupnika u Dom naroda FBiH i surađuje sa Središnjim izbornim povjerenstvom; organizira, objedinjuje i usklađuje rad svih službenika i namještenika, raspoređuje zadatke na neposredne izvršitelje; nazoči razgovorima predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja sa stranim diplomatskim predstavnicima i drugim razgovorima po nalogu predsjedatelja; obavlja kontakte s dužnosnicima županijskih, federalnih i općinskih tijela i organizacija i rukovoditelja poduzeća u svezi zadaća koje mu povjeri predsjedatelj odnosno zamjenik predsjedatelja Skupštine; brine o pripremi i stručnoj obradi Skupštinskih materijala za sjednice Skupštine; priprema stručnu podlogu za ostvarivanje suradnje predsjedatelja, odnosno zamjenika predsjedatelja Skupštine u Županiji, Federaciji ili s inozemstvom i za kontakte s predstavnicima tiska i javnih glasila, priprema dokumentaciju obavljenih razgovora i dogovorenih zadaća za rad Vlade, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave; neposredno radi i sudjeluje u radu u tekućim poslovima po nalogu predsjedatelja odnosno zamjenika predsjedatelja Skupštine kao i u drugim zadaćama od šireg značaja; uz konzultacije s predsjedateljem odnosno zamjenicima predsjedatelja dogovara priopćenja za javnost, priopćenja, izvješća i odgovore na natpise drugim povodom, te interna izvješća; obavlja i druge poslove po nalogu predsjedatelja odnosno zamjenika predsjedatelja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Stručne službe Skupštine kojemu se zakonom i ostalim propisima stavlja u nadležnost.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih čl. 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručne Službe Skupštine i to;

- VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I ( najmanje 240 ECTS bodova) II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja pravnog smjera
- najmanje 7 ( sedam) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na javni natječaj:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom:

«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi Skupštine Kantona 10, br. 272/17»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u

Komentari se objavljuju u realnom vremenu i Livno Online ne može se smatrati odgovornim za izreceno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.Ukoliko ne posjedujete email adresu u polje za email adresu upišite abc@abc.com
comments powered by Disqus

Najnovije županija