Na temelju članaka 63. stavak 1. točka 3. i članka 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/04. i 12/08.), članka 7. st. (1.)  i 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja („Narodne novine HBŽ“ broj: 9/17), Kriterija za prijem u radni odnos zaposlenika Gimnazije Livno broj: 48/18 od 15. veljače 2018. godine a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1274/19. od 17. lipnja 2019. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja broj: 153/19 od 17. lipnja 2019. godine Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

prof. kemije, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, puna nastavna norma

prof. fizike, jedan izvršitelj na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta, a najkasnije do kraja nastavne 2019./2020. godine, puna nastavna norma

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. (3) i 98. st. (1) Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).

Kandidati trebaju priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

prijavu na natječaj

kraći životopis (uz  kontakt broj i adresu)

dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome)

uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)

izvod iz matične knjige rođenih

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama

potvrdu o vremenu provedenom  na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe

Dodatna dokumentacija:

Uvjerenje nadležne Porezne uprave o radnom  stažu

Potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanje za neuposlene osobe

Potvrdu/uvjerenje o prosjeku ocjena visokoškolske ustanove ili visokoškolskih ustanova ako je kandidat studirao na dvije ili više visokoškolskih ustanova-dokaz o prosjeku ocjena može biti i ovjerena preslika dopune diplomi na dodiplomskom i diplomskom studiju

Dokaz o uspjehu u radu (mentorstvo učenicima na županijskom natjecanju ili natjecanjima više razine)

Dokaz o organiziranju natjecanja učenika na najmanje općinskoj razini

Dokaz o objavljenim stručnim radovima

Dokaz o sudjelovanju u edukacijama iz odgojno-obrazovnog područja i područja usko vezanog za obrazovanje

Dokaz o poznavanju rada na računalu

Dokazi za sve reference mogu biti isključivo izvornici ili ovjerene kopije diploma, nagrada, zahvalnica, certifikata, potvrda, rješenja, ugovora, a dokaz za poznavanje rada na računalu pored certifikata o edukaciji može biti i ovjerena preslika indeksa.

Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ili dio dodatne dokumentacije će se smatrati potpunom, a kandidati će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Natječaj je 21. lipnja 2019. objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole.

Rok za podnošenje prijava je do 3. srpnja 2019. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.

Prijave slati isključivo poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 16, 80101 Livno s naznakom „Prijava na natječaj-ne otvarati“.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u

Komentari se objavljuju u realnom vremenu i Livno Online ne može se smatrati odgovornim za izreceno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.Ukoliko ne posjedujete email adresu u polje za email adresu upišite abc@abc.com