Brošura na hrvatskom i engleskom jeziku nastala je u okviru javnoga poziva programa „Socijalizacija s pravom“ u FBiH, a projekt je podržan od PH internationala te Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a.

U suradnji s Gimnazijom Marka Marulića Tomislavgrad tiskana je dvojezična turističko-promotivna brošura „Slikom i riječju kroz Tomislavgrad“.

Brošuru su priredili tomislavgradski gimnazijalci u okviru projekta „Socijalizacija s pravom i prevencijom maloljetničke delikvencije”, kojeg su proveli Gimnazija Marka Marulića u suradnji s Kulturno informativnim centrom Tomislavgrad.

Informacije o kulturno povijesnoj baštini ovoga kraja te prirodne ljepote i rijetkosti potkrijepljene su velikim brojem fotografija.

Brošura na hrvatskom i engleskom jeziku nastala je u okviru javnoga poziva programa „Socijalizacija s pravom“ u FBiH, a projekt je podržan od PH internationala te Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a.

Prije objave brošure profesori Gimnazije Tomislavgrad sudjelovali su u radionici na temu „Socijalizacija s pravom“, koja je održana na Bjelašnici u kolovozu mjesecu ove godine te na treningu za mini projekte u Konjicu.

U spomenutim radionicama sudjelovalo je 57 škola iz pet županija Federacije BiH od kojih se 31 prijavila na javni poziv za sudjelovanje u mini projektima za male grantove u lokalnoj zajednici.

Nakon ocjene pristiglih projekata odabrano je 11 najuspješnijih među kojima i ovaj projekt tomislavgradske Gimnazije. (Fena)