Članovi ekspertne radne grupe projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – CAHR” prof. dr Elmedin Muratbegović, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i prof. dr Aleksandar Ivanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Lukavici, PIM Univerziteta, dana 23. travnja 2022. godine, posjetili su Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10.

Posjeta je imala za cilj održavanje radnog sastanka sa Ministrom unutarnjih poslova Kantona 10 i članovima radnih grupa za izradu nacrta Zakona o javnom/mirnom okupljanju, te nacrta Zakona o javnom redu i miru Kantona 10.

Ministar unutarnjih poslova Kantona 10, mr Mario Lovrić i član radne grupe za izradu Zakona o javnom redu i miru su članovima ekspertske radne grupe CAHR projekta ukazali na metodologiju koju su primijenili za izradu nacrta dva naprijed navedena zakona. Bit metodologije čine realne potrebe za osiguranjem zaštite javnog reda i mira, preporuke međunarodnih organizacija, zahtjevi nevladinog sektora u smislu osiguranja većeg stupnja zaštite ljudskih prava, kao i zahtjevi samih građana naše županije po pitanju zaštite njihove sigurnosti i omogućavanja uživanja temeljnih ljudskih prava.

Kada je u pitanju ljudsko pravo na slobodu mirnog okupljanja predstavnici Ministarstva su ukazali na odredbe nacrta zakona kao najizazovnije za normiranje. Radi se o odredbama koje se odnose na prostor za mirno okupljanje, sa posebnim osvrtom na korištenje javnih cesti za mirna okupljanja kao i na prostor koji se nalazi u blizini objekata koji su pod posebnom zaštitom. Također, tu je i pitanje žalbenog postupka u slučaju donošenja rješenja o zabrani mirnog okupljanja. U pogledu Zakona o javnom redu i miru, predstavnici Ministarstva su istakli određena specifična pitanja kao što su definiranje bića prekršaja za situacije u kojima se na javnom mjestu crtaju, iznose ili na drugi način ističu simboli ili oznake koji izazivaju uznemirenost građana (prekršaj isticanje nedopuštenih simbola), kao i prekršaja protiv javnog reda i mira koji su počinjeni putem komunikacijskih uređaja, elektronskih medija i društvenih mreža. Članovi ekspertne radne grupe su bili u prilici upoznati se sa definicijom lažne vijesti ili tvrdnje, koja je propisana prijedlogom nacrta zakona, kao i sa bićem novog prekršaja kojim se građanima pruža prekršajno pravna zaštita od neovlaštenog ugrožavanja slobode kretanja na javnom mjestu, a koji je inkriminiran na bazi utvrđene potrebe za ovakvim vidom kažnjivog ponašanja.

Članovi ekspertske radne grupe su u odnosu na adresirane odredbe ukazali na određene odluke Europskog suda za ljudska prava, kojima su postavljeni standardi u smislu zaštite prava na slobodu mišljenja i izražavanja, kao i prava na slobodu mirnog okupljanja, a ujedno su se obvezali da u narednom periodu pismenim putem dostave detaljne komentare na prijedloge novih normativnih rješenja u ovim oblastima koje su date od strane Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10. U završnom dijelu, na sastanku je dogovorena saradnja ekspertne radne grupe CAHR projekta i radne grupe Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, u smislu pružanja podrške u formuliranju normativnih rješenja u nacrtima naprijed navedenih zakona, kao i organiziranja javnih rasprava o istim, a sve sa ciljem osiguranja poštovanja ljudskih prava na slobodu mišljenja i izražavanja, slobode mirnog okupljanja i slobode kretanja u skladu sa europskim standardima.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube