• Short title article: Jedan namještenik

Na temelju članka 87. a u svezi sa člankom 93. stavak 3. i 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj:

1/14, 5/16, 1/22 i 10/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine, 02-01-02-9648/22 od 11. studenog 2022. godine, 02-01-02-10202-5/22 od 09. prosinca 2022. godine i 02-01-02-1056/23 od 02. veljače 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje: 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

- Viši referent za obračun plaća u Odsjeku za financijske i računovodstvene poslove u Sektoru za potporu u Upravi za administraciju i potporu - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok