Povodom članka objavljenog dana 18.05.2022. godine, na portalima Relax Livno i Livno online, pod naslovom „Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana“, a u kojemu je Ombudsmen Bosne i Hercegovine, prof. dr. Ljubinko Mitrović, iznio statističke podatke, vezano za obraćanje građana Instituciji ombudsmena i to žalbama na rad sudova, na način da je prezentirao podatak da je na rad Općinskog suda u Livnu, podneseno 50 (pedeset) žalbi građana, radi pravilnog i transparentnog informiranja javnosti, iznosimo sljedeće:

Prema evidencijama Općinskog suda u Livnu, u izvještajnom periodu za 2021. godinu, utvrđeno je da je, od strane Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Terenski ured Livno, dostavljeno ukupno 11 (jedanaest) zahtjeva za izjašnjenje, po podnesenim žalbama, na koje zahtjeve su dati odgovori uređujućih sudaca u predmetima, na koje se žalba i odnosi.

Obudsmen Mitrović livanjskom pravosuđu: Nisam reagirao ishitreno; Reagirao sam na temelju činjenica

Također, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH je, ovome Sudu, uputila dopis broj: SI-OI-1/22; SI-OI-2/22, od 23.05.2022. godine, u kojemu jasno navodi da je veliki broj predmeta, odnosno žalbi, neosnovan i odmah zatvoren, jer je, uvidom u podnesene žalbe i dostavljene priloge, utvrđeno da se radi o neprihvatljivim žalbama (npr. žalitelj je nezadovoljan presudom ili ne koristi redovan pravni lijek).

Nadalje, u istom dopisu je navedeno da se jedan broj predmeta odnosi samo na praćenje rada Suda-monitoring, dok se neki žalitelji odmah nakon što su podnijeli tužbe ili žalbe, obraćaju Terenskom uredu Livno, tražeći od istih da prate rad Suda u tim predmetima. Na bazi svega iznijetog, Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Banja Luci, iskazala je iskreno žaljenje što je došlo do nesporazuma, budući da su građani, temeljem isključivo statističkih pokazatelja, mogli steći pogrešan dojam o radu Općinskog suda u Livnu.

Također, istim dopisom je navedeno i da Ombudsmeni BiH smatraju da broj predmeta, zaveden u Terenskom uredu Livno, a koji se odnosi na Općinski i Kantonalni sud u Livnu, ne može biti pokazatelj pravog stanja u pravosuđu Kantona 10.

Obzirom na sve navedeno, osobito na izjašnjenje koje je dostavila Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a koje smo, u bitnom dijelu, gore izložili, jasno je da se radi o pogrešnoj interpretaciji prikazane statistike, koja je stvorila negativnu sliku u javnosti o radu ove pravosudne institucije.

Radi preciziranja izloženih podataka i otklanjanja svake sumnje, ističemo da je Općinski sud u Livnu, zaprimio ukupno 11 (jedanaest) zahtjeva za izjašnjenje od Terenskog ureda Livno, po podnesenim žalbama, na koje su, u ostavljenim rokovima, i data odgovarajuća izjašnjenja, od strane uređujućih sudaca, a činjenica je, a što je navedeno u gore označenom dopisu Ombudsmena Bosne i Hercegovine, da u odnosu na Općinski sud u Livnu, nije donesena niti jedna preporuka, kojom bi bila utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku (ista je upućena Kantonalnom sudu u Livnu).

Cijeneći sve utvrđeno, smatramo za shodnim zatražiti i javno obraćanje Institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine, a sve u cilju razjašnjenja predmetne situacije, te pravilnog informiranja javnosti.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u