Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u FBiH ili kako se često u javnosti naziva „korona-zakon“ jučer je objavljen u Službenom listu, a jučer je stupiona snagu.

Zakon se sastoji od 16 članova koji bi trebali ublažiti težak udar pandemije koronavirusa na domaće gospodarstvo.

Jedan od najznačajnijih dijelova zakona je član 4 koji govori o subvencijama. Radi se o subvencioniranju doprinosa u skladu s ovim zakonom u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za travanj 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće, piše Dnevni avaz.

Još neke od mjera koje tretira ovaj zakon su:

- Zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nesreće.

- Ukida se obveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, koji koriste subvencije iz člana 4. ovog zakona.

- Ukida se obveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu koji koriste subvencije iz člana 4. ovog zakona.

Ovim zakonom uspostavlja se i Jamstveni fond na osnovu kojeg će, u ime i za račun Federacije jamstvo izdavati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine. Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade Federacije iz komisijskih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federacije koja se vode kod Razvojne banke. Dodatne izvore za povećanje ukupnih sredstava Fonda utvrdit će Vlada Federacije.

Ovaj zakon prestat će važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće u FBiH.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok