Veliki broj poslodavaca u Bosni i Hercegovini ne plaća doprinose svojim radnicima. Događalo se to i prije pandemije, a pandemija je, čini se, samo dodatno pogoršala stvari.

Tako su u proteklom razdoblju, prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, najviše problema u poslovanju imale tvrtke koje posluju u oblasti hotelijerstva, turizma, ugostiteljstva i prijevoza putnika te nisu redovito ni uplaćivale doprinose svojim radnicima, piše Klix.ba.

U ovakvim slučajevima Porezna uprava FBiH reagira tako da poreznim obveznicima izdaje nalog za plaćanje, a ako obveze po nalogu ne budu plaćene u zakonom propisanom roku, PU pokreće postupak prinudne naplate.

"Postupak prinudne naplate ima određene posljedice po porezne obveznike, a neke od njih su uvećanje obveze za troškove postupka prinudne naplate za 5 posto, kao i naplata dugovanja javnih prihoda iz cjelokupne imovine poreznog dužnika. Uz ispunjenje propisanih uvjeta s poreznim obveznicima na njihov zahtjev Porezna uprava zaključuje sporazume o odgođenom ili plaćanju duga u ratama, maksimalno do 10 godina. Kao najefikasnija mjera prinudne naplate koristi se blokada transakcijskog računa, odnosno donošenje rješenja o obustavi transakcija preko računa poreznih obveznika i naplati iz novčanih sredstava, a također i zapljena i prodaja imovine poreznih dužnika", pojasnili su iz Porezne uprave FBiH.

Međutim, primjena svih mjera za pojedine porezne obveznike još uvijek je ograničena nekim zakonskim rješenjima kao što su Zakon o konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji BiH, prema kojem se za određene gospodarske subjekte koji imaju Odluke o konsolidaciji na snazi ne primjenjuju mjere prinudne naplate, Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, prema kojem je u određenom vremenskom razdoblju bio uveden moratorij na prinudnu naplatu.

"Pojedini dužnici plaćaju tekuće obveze za doprinose, dok stare obveze ostaju neizmirene, odnosno izmirivat će se u nekom budućem razdoblju. Pored naplate u redovitom postupku i postupku prinudne naplate koji provodi Porezna uprava Federacije BiH, često radnici svoja prava po osnovu plaća i doprinosa ostvaruju tužbama kod nadležnih sudova u radno-pravnim sporovima. U takvim slučajevima Porezna uprava Federacije BiH po osnovu presuda, ako poslodavac ne izvrši uplatu doprinosa, vrši naplatu doprinosa primjenom mjera shodno zakonu", istaknuli su iz PU.

Podatke o dužnicima s dugom većim od 50.000 KM redovito ažuriraju, a kako su rekli, najveća dugovanja su za doprinose za obavezno osiguranje. Također, kazali su i kako redovito kontroliraju stanje u bazi podataka i poduzimaju zakonom propisane mjere kako bi upozorili tvrtke koje ne izmiruju svoje obveze.

"Zakonom o doprinosima propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od dvije do deset tisuća KM kazniti poslodavac koji ne obračunava doprinose pri obračunu plaće, najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu. Kažnjen će biti i obveznik – fizička osoba ako doprinose ne obračuna do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec", kazali su iz PU FBiH te dodali kako njihovi zaposlenici kada izdaju prekršajni nalog, u njega mogu unijeti samo iznos minimalne propisane kazne, jer 'samo sud može izricati prekršajne kazne u propisanom rasponu'.

Na određeni broj poreznih obveznika, istaknuli su, djeluju propisane sankcije, tako da počnu izvršavati svoje zakonom propisane obveze, ali postoje i obveznici na koje sankcije ne djeluju.

Među najvećim dužnicima u Republici Srspkoj, kako je kazao Goran Maričić, direktor Porezne uprave ovog entiteta, u samom vrhu se nalaze porezni obveznici kod kojih je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije te javne zdravstvene ustanove.

Sankcije su, dodao je, propisane Zakonom o poreznom postupku, pa će se tako novčanom kaznom u iznosu od 20 posto od utvrđene obveze za prekršaj kazniti porezni obveznik koji ne prijavi i ne obračuna poreznu obvezu. Dakle, novčanom kaznom od tri do devet tisuća KM kaznit će se za prekršaj uplatitelj doprinosa – fizička osoba ako ne podnese prijavu za registraciju obveznika doprinosa u jedinstvenom sustavu na propisani način i u propisanom roku te obračunavanjem kamata na iznos prijavljenih poreznih obveza u slučaju neplaćanja u propisanom roku. Na iznos porezne obveze, koja nije plaćena u propisanom roku, porezni obveznik je dužan platiti kamatu koja se obračunava po stopi od 0,03 posto dnevno, to jeste 10,95 posto godišnje.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u