S ciljem poboljšanja demografske slike i olakšanja svakodnevice obiteljima s djecom, posljednjih dana u oba bh. entiteta usvajaju se zakoni i odluke kojima bi se iz proračuna trebalo izdvajati više novca za djecu i rodilje.

Vlada Federacije BiH tako je utvrdila i u daljnju proceduru poslala prijedlog zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji BiH, piše Večernji list BiH.

Poboljšati postojeći zakon

Prema riječima zamjenika premijera FBiH i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, riječ je o jednom izuzetno važnom zakonu. Naime, njegovom primjenom sva djeca na području Federacije BiH kao i sve nezaposlene rodilje imat će ista prava, što trenutačno nije slučaj, jer u nekim županijama nezaposlene rodilje primaju porodiljnu naknadu, a u nekima ne. Jedan dio županija je uveo dječji doplatak, dok u drugima on nije zaživio. – Postojeći sustav zaštite obitelji nije usklađen i ujednačen, a vrsta prava i visina tih naknada ovise o županijama, odnosno mjesta prebivališta osobe koja je korisnik te županije. U tom smislu je bilo nužno pristupiti izradi zakona koji treba riješiti određena pitanja, socijalno pravičniji i fiskalno održivi sustav zaštite obitelji s djecom, ukinuti diskriminaciju djece prema mjestu življenja, ublažiti posljedice siromaštva obitelji te pomoći obitelji u odgoju i obrazovanju svoje djece - istaknuo je federalni ministar te dodao da se ovim zakonom uređuju dva pitanja, pitanje dječjeg dohotka i pitanje naknada rodilja koje nisu u radnom odnosu. Naglasio je kako su to osnovna prava, dok se ostala prava trebaju regulirati na razini županija, odnosno lokalnih zajednica. - Osnovica za obračun ovih osnovnih prava je prosječna neto plaća u Federaciji BiH utvrđena za prethodnu godinu prema službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku - dodao je Drljača. Pravo na dječji dodatak, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, ostvaruje dijete do navršene 18. godine života. Dijete može ostvariti pravo na dječji dodatak ako ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 20 posto prosječne isplaćene mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu te ako nije smješteno u hraniteljsku obitelj ili ustanovu socijalne zaštite u razdoblju dužem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelomično ili u potpunosti osiguravaju iz proračunskih sredstava. Visina osnovnog dječjeg dodatka iznosi šest posto prosječne isplaćene neto plaće u FBiH za prethodnu godinu. Budući da se prosječna plaća u Federaciji BiH posljednjih mjeseci kreće oko 990 KM, da spomenuti zakon zaživi u idućoj godini, dječji doplatak bi iznosio oko 60 konvertibilnih maraka mjesečno.

Sredstva iz proračuna FBiH

Korisnik ima pravo na uvećani dječji dodatak u iznosu od osam posto prosječne isplaćene neto plaće u FBiH ako je dijete bez roditeljskog staranja ili ako mu je nadležna institucija utvrdila invaliditet u postotku od 90 posto ili 100 posto, kao i dijete oboljelo od neke od bolesti koje se, prema propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, svrstavaju u kategoriju bolesti većeg socijalno-medicinskog značaja, zaraznih bolesti, bolesti ovisnosti, sustavnih autoimunih bolesti ili neizlječivih ili teže izlječivih bolesti. Novčana pomoć nezaposlenoj rodilji prema ovom zakonu isplaćuje se u visini od 30 posto prosječne isplaćene neto plaće u FBiH za prethodnu godinu i ona će se isplaćivati 12 mjeseci. To bi u ovom slučaju značilo oko 300 KM mjesečno. Rastom prosječne neto plaće, rasle bi i ove naknade. Sredstva za ostvarivanje prava na dječji dodatak osiguravaju se u proračunu FBiH, a sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji osiguravaju se u proračunima županija. I Vlada Republike Srpske odlučila je u proračunu za 2022. godinu izmijeniti odredbe Zakona o dječjoj zaštiti RS-a čime se prvi put uvodi naknada i za prvo rođeno dijete koja će biti istog iznosa kao i za drugo i četvrto dijete. Ostale naknade za drugo, treće i četvrto dijete uvećavaju se skoro 100 posto umjesto dosadašnjih 48 KM, koliko je bila naknada za drugo i četvrto dijete, te treće 97 KM, sada će to biti 97 KM za prvo i drugo dijete, a za treće 140 KM. Uvećanje za davanja po ovoj osnovi iznosi gotovo 20 milijuna KM na razini godine. Povećana je i jednokratna pomoć majkama za rođenje djeteta i ona će sada iznositi 500 KM.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u