Vlada FBiH donijela je uredbu o dopuni uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, piše Večernji list BiH.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju oni koji su imali status nezaposlene osobe po evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje na dan 31. kolovoza 2022. Ova naknada smatra se prihodom za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad prema odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba te iznosi 100 KM. Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava koji će biti doznačen svakoj od županijskih službi za zapošljavanje.

Grant za koridor

Nadležna županijska služba za zapošljavanje isplatit će jednokratnu novčanu naknadu uplatom na transakcijske račune nezaposlenih najkasnije do 30. studenoga 2022. Ako nadležna županijska služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj transakcijskog računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje ostvaruje pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 30. listopada, dostaviti nadležnoj županijskoj službi za zapošljavanje valjan podatak o svom transakcijskom računu. Ako to ne dostavi u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu. Procjene su da će ovom odlukom biti obuhvaćeno oko 270.000 nezaposlenih osoba u FBiH. Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, donijela dvije odluke kojima je FBiH prihvatila grantove namijenjene za financiranje dvije dionice na koridoru Vc u FBiH, u ukupnom iznosu od 45,254.000 eura. Tako je prihvaćen grant Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 36,074.000 eura za financiranje poddionice Poprikuše - Nemila, a sredstva su iz investicijskog granta iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan. Sredstva će biti korištena za financiranje izgradnje dionice autoceste od približno 5,1 km prema međunarodnim standardima između Poprikuše i Nemile. Drugi grant od 9,180.000 eura namijenjen je za poddionicu tunel Ivan, po ugovoru o grantu zaključenom između BiH i EBRD-a, a odnosi se na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan. Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i veza, Vlada je Autocestama FBiH d.o.o. Mostar dala suglasnost za privremenu obustavu - suspenziju naplate cestarine na autocesti na dionici od Vlakova do Bradine u razdoblju od 23. 9. do 30. 10. 2022. godine. Vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i veza usvojila program utroška drugog dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 13,000.000 KM utvrđenih proračunom FBiH za 2022. ovom ministarstvu.

Poljoprivredi 30,7 mil. eura

Federalna Vlada utvrdila je i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja FBiH po sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH za realizaciju projekta otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi u iznosu do 30,700.000 eura od ukupno 61,400.000 eura odobrenih za BiH. Primarni cilj ovog projekta je jačanje poljoprivrednih informacijskih sustava, pružanje podrške za poljoprivredu otpornu na klimatske utjecaje te jačanje lanaca vrijednosti i razvoj produktivnog partnerstva kao i unaprjeđenje sustava navodnjavanja i odvodnje radi prilagođavanja na klimatske promjene. Također, cilj projekta je jačanje standarda kvalitete i sigurnosti hrane, jačanje IT sustava u svrhu povećanja sigurnosti hrane kako bi se izvršilo usklađivanje i ispunjavanje zahtjeva EU-a te pregled i dogradnju veterinarskih IT sustava, dogradnju fitosanitarnog sistema i sustava za sigurnost hrane. Zajam je s rokom otplate od 32 godine, uz uključeno sedmogodišnje grace razdoblje. Federalna Vlada prihvatila je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za kolovoz 2022. i razdoblje od 1. 1. do 31. 8. 2022. Kako je navedeno, u kolovozu je ukupna razina ostvarenja prihoda na osnovi neizravnih i izravnih poreza te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio 784,6 milijuna KM.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok