Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Božo Perić  potpisao ugovore temeljem javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije s predstavnicima općina Tomislav Grada, Drvara, Bosanskog Grahovo, Kupresa i Grada Livna.

Potpisivanju ugovora nazočio je i  predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin koji je podržao ovaj projekt i naglasio da su ovakvi projekti od velikog značaja za Hercegbosansku županiju.

Za sufinanciranje projekta u okviru spomenutog Javnog poziva osigurana su sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 776.792,28 KM.

Iznos je raspoređen jedinicama lokalne samouprave prema sljedećim kriterijima za raspodjelu – Postotak od ukupnog iznosa uplate opće i posebne vodne naknade iz prethodne 2020. godine iz općina/grada Hercegbosanske.

Raspodjela sredstava izvršit će se na sljedeći način:

- Općina Bosansko Grahovo – Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže i faza 7.440,00 KM

- Općina Kupres – Rekonstrukcija vodocrpilišta „Točak“ s izgradnjom vodospreme 73.040,00 KM

- Općina Tomislavgrad – Izgradnja kanalizacije u naselju Bobara 200.000,00 KM i izgradnja kanalizacije u ulici Potkolje 103.600,00 KM

- Grad Livno – Izrada propusta i odvodnih kanala 37.772,28 KM i sekundarna vodovodna mreža za naselje Ljubunčić 312.300,00 KM

- Općina Drvar – Rekonstrukcija vodovodne mreže u Drvaru –dio distribucijske vodovodne mreže od rezervoara (kroz glavnu ulicu) do semafora 42.640,00 KM.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok