U vremenskom periodu os 15. do 22.11.2021 godine na području HB županije dogodilo se četrnaest prometnih nezgoda, od toga tri prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i jedanaest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se jedanaest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodila se jedna prometna nezgoda i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile su se dvije prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 1 KD " Teška krađa" ( PP Livno ),
  - 3 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Tomislavgrad, PP Drvar i PP Glamoč),
  - 1 KD "Ugrožavanje sigurnosti ( PP Tomislavgrad ),
  - 1 KD "Sprečavanje službene osobe u obavljanju dužnosti" ( PP Livno),
  - 1 KD "Napad na ovlaštenu službenu osobu i nasilničko ponašanje" ( PP Tomislavgrad ).

Na području HB županije zabilježeno je devet prekršaja po javnom redu i miru:

  - dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
  - dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
  - jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
  - jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ),
  - tri prekršaja po čl. 31. Zakona o javnom redu i miru ( izvođenje pra ili druge životinje na javno mjesto bez brnjice ).

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok