Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata.

Pozivaju se nevladine/neprofitne organizacije za prijavu prijedloga projekata u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Livna, iz sljedećih prioritetnih oblasti podrška inicijativama za promociju i edukaciju u oblasti poduzetništva, potporu za pokretanje start-up poslovnih subjekata, naročito za mlade, žene i osobe sa invaliditetom, potpora razvoju poduzetničkih potpornih institucija kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture, unaprjeđenje kvalitete života djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, promidžba volonterskog rada i lokalnih građanskih inicijativa po pitanjima zaštite stanovništva i zaštite okoliša, razvoj lokalne zajednice, te podrška inicijativama razvoja sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih (kulturni, sportski, ekološki, zabavni, inovacije i drugi sadržaji za mlade).

Kompletan tekst poziva sa svim potrebnim pratećim dokumentima možte preuzeti ovdje.
 

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok