Poradi nemilih događaja koji su se odigravali danas 26.08.2022. na lokaciji sela Megdan, Krivića dola (širi rajon Tušnice), o kojima proturiječne informacije imam samo putem društvenih mreža i loših informativnih portala, podnosim slijedeću:

I N I C I J A T I V U

Žurno sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine HBŽ sa slijedećim dnevnim redom:

1. Podnošenje informacije o tijeku pokušaja investitora da uđu u rajon dodijeljene im koncesije i reakcije udruge građana,

2. Informacija o nepotrebnoj ili opravdanoj prekomjernoj uporabi sile od strane policijskih službenika,

3. Podnošenje informacije od strane nadležnog Ministarstva koje je izdalo koncesiju o načinu dodjele ili zanavljanja iste koje će uključivati sve relevantne činjenice i datume,

4. Donošenje zaključaka i inicijative za pretresanje svih koncesijskih ugovora i procesa u tijeku,

5. Ostale informacije koje mogu pridonijeti izlasku iz ove situacije.

Navodi se u inicijativi zastupnika SDP-a BiH Jugoslava Brdara u Skupštini Hercegbosanske županije.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube