• Short title article: Upravljanje otpadom

Danas, 09.02.2023. godine, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je radna sjednica Povjerenstva/ Stručnog tima za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije.

Članovi Povjerenstva su informirani o svim dosadašnjim aktivnostima u svezi izrade Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije, o razlozima zastoja nastalih zbog proceduralnih razloga u procesu izrade i donošenja predmetnog dokumenta. Također su članovi Savjeta informirani o aktivnostima poduzetim u cilju nastavka izrade Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije.

Temeljem aktualizirane suradnje s Izvršiteljem izrade Plana, posebno je utvrđen prioritet ažuriranja podataka u Upitniku dostavljenom svim jedinicama lokalne samouprave i ostalim zainteresiranim stranama.

Dogovorene su sve naredne aktivnosti u procesu pružanja usluga na izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije te obveze Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, kao nositelja izrade, u smislu provođenja potrebnih radnji, a koje se odnose na samu proceduru donošenja Plana.

Na temelju obavljene rasprave u kojoj su uzeli učešće i dali svoj doprinos svi članovi Povjerenstva koji su ujedno i predstavnici jedinica lokalne samouprave, ocijenjeno je da je realno očekivati da će Izvršitelj radova u skorom periodu ažurirati i ponuditi dokument koji će biti upućen na usvajanje, odnosno u redovnu parlamentarnu proceduru.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok