• Short title article: Ljeto u Livnu

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za prijavu događaja koji će se uvrstiti u program „Livanjsko ljeto“ 2023.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koji sudjeluju u kulturnom, umjetničkom, zabavnom i sportskom stvaralaštvu Livna za prijavu projekata u sklopu manifestacije „Livanjsko ljeto“ 2023.  koja će se održati u razdoblju od 15. lipnja 2023. do kraja kolovoza 2023. godine.

Prihvatljivi događaji za prijavu na Javni poziv odnose se na događanja iz oblasti kulture, sporta i turizma koje se realiziraju u razdoblju održavanja “Livanjskog ljeta“ 2023.

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve  kulturne i športske udruge, društva i institucije, te pojedinci koji sudjeluju u kulturnom, umjetničkom, zabavnom i sportskom stvaralaštvu i organiziraju događaje na području grada Livna.

Prijava na Javni poziv podnosi se na propisanom prijavnom obrascu  koji je u prilogu.

Elektronski ispunjen obrazac dostavlja se u jednom tiskanom primjerku u zatvorenoj kuverti preporučenom poštom, ili putem prijamne šalter dvorane Grada Livna tijekom radnih dana (ponedjeljak-petak) od 08:00 do 15:00 sati.

Rok za predaju je 21 dan od dana objave na oglasnoj ploči Grada Livna Javnog poziva zaključno s 29.5. 2023. godine u 15 sati.

Detalji javnog poziva, kriteriji kao i prijavni obrazac su u prilogu.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok