• Short title article: Godišnja proizvodnja 506 GWh

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju i dala prethodnu suglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu „Vjetroelektrane“ d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Slovinj, instalirane nazivne snage 138 MW (23×6 MW), odobrene snage priključenja 138 MW (23×6 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 506 GWh, koja se planira graditi na planinskom području brda Slovinj, na području općine Glamoč.

Premijer Federacije BiH je zadužen da ovu Informaciju sa Zaključkom uputi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ove energetske dozvole. Piše Biznis Info.

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, između ostalog, navedeno je da je Projekat VE Slovinj započet 2009. godine kontinuiranim praćenjem brzine i smjera vjetra. Mjerni uređaji postavljeni su na nadmorskoj visini od 1.430 metara, a rezultati mjerenja od 2010. do 2019. godine, pokazali su da je prosječna brzina vjetra 8,61 m/s u desetominutnom intervalu, a maksimalna 33,78 m/s. Na osnovu ovih podataka zaključeno je da je lokacija Slovinj jedna od izdašnijih po pitanju vjetra u BiH i da nudi ogroman resursni potencijal.

Tim povodom urađene su dvije Studije vjetra, 2013. i 2021. godine. Analizom podataka o vjetru i pristupačnosti terena utvrđena je točna lokacija i raspored za 23 vjetroturbine, jedinične snage 6 MW, visine stuba 102,5 m i raspona lopatica 155 m, ukupno instalirane snage 138 MW, prosječne moguće godišnje proizvodnje od 506 GWh i prosječnim radom na nazivnoj snazi od 4.500 sati godišnje. Prema Studiji izvodljivosti ukupni trošak izgradnje VE Slovinj iznosi 136 milijuna eura.

Također je navedeno da je izgradnja vjetroelektrana važan segment razvoja elektroenergetske djelatnosti iz obnovljivih izvora energije i ekonomije uopće, a da je jedna od karakteristika Glamočkog područja izrazito dobar vjetropotencijal koji nije adekvatno iskorišten. Također, projekt izgradnje VE Slovinj unaprijedio bi stanje gospodarstva u HB županiji, a posebno općine Glamoč, na čijem je prostoru lokacija ove vjetroelektrane.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok