• Short title article: Žestoko po direktoru Mašiću

 

Zastupnik HDZ-a BiH u Skupštini HB županije reagirao je na nedavne medijske natpise o stanju u ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Ponukan onim što je predsjednik Uprave ŠGD,,HBŠ" d.o.o. Kupres, MARIO MAŠIĆ, napisao u svom dopisu broj: 01/1-1522/2023 od 26. lipnja 2023 godine, a što je u originalnom tekstu objavio Portal HBŽ Vijest, a sve nakon moga izlaganja na sjednici Skupštine HB županije od 12.lipnja 2023.god. koje je MARIO MAŠIĆ okarakterizirao kao lažno, klevetnički i neistinito, ja NARCIS LOVRENOVIĆ iz Drvara, zastupnik u Skupštini HB-županije, koristim priliku odgovoriti na isti, demantirati određene nebuloze i neistine objavljene u danom tekstu, te zastupnike u Skupštini HB-županije, Upravu, Nadzorni odbor, Skupštinu i djelatnike u ŠGD-u, kao i svekoliku javnost na prostoru naše županije, upoznati sa sljedećim činjenicama:

Kao zastupnik u Skupštine HB županije, poglavito kao predsjednik Kluba HDZ-a BiH u Skupštini ,sudjelujem u radu Kolegija skupštine, sugeriram, predlažem i usvajam prijedlog dnevnog reda za sjednicu Skupštine, a u njenom plenarnom dijelu sukladno Poslovniku o radu, koristim svoje pravo predlagati izmjene i dopune dnevnog reda, diskutirati o svakoj točci dnevnog reda pa i onim stvarima koje me kao zastupnika interesiraju i zanimaju, a koje nisu uvrštene u dnevni red sjednice, naravno uz dopuštenje predsjednika Skupštine, kao što je to bio slučaj 12.lipnja 2023.god, pa se s toga pitam: ,,direktore" MAŠIĆ, šta tu nije jasno"?? 

Tako nešto, a uz suglasnost i dopuštenje predsjednika Skupštine HB županije i uradio sam, kao što rekoh, 12.lipnja 2023.god. na trećoj redovnoj sjednici, gdje sam pokušao i na moju sreću uspio, prezentirati svekolikoj javnosti, samo neke od informacija o stanju u šumama HB županije, s posebnim akcentom gospodine MAŠIĆU na poslovanje ŠGD-a u prvoj polovici 2023.god. U tom periodu ŠGD, nažalost, posluje katastrofalno u svim segmentima svoga poslovanja, kao što su sječa i izvlačenje drvnih sortimenata, doznaka, primitka, otprema, totalna nesuradnja predsjednika i Uprave društva sa pratećim službama, upraviteljima šumarija, poduzetnicima koji se bave primarnom preradom drveta, kao i radnicima društva organiziranim u sindikat radnika u šumarstvu. 

Prema tome ,,gosp." MAŠIĆ na tvoj upit kako ja kao zastupnik zloupotrebljavam govornicu da bi navodno protežirao sebe i svoju firmu i ostvario neke benefite, kao zastupnik želim te informirati da je poštujući Poslovnik o radu Skupštine HB-županije i druge normativne akte, te uz dozvolu predsjednika Skupštine koji vodi plenarnu skupštinu, koristim svoje zakonsko pravo i obvezu spram onih koji su mi dali svoje povjerenje na proteklim izborima da u svoje i njihovo ime u ovom slučaju kažem da je stanje u šumama HB županije (posebno u prvom polugodištu 2023.god.) od kako si ti na čelu Uprave društva, blago rečeno katastrofalno, svidjelo se to tebi ili ne, MARIO MAŠIĆU. 

Nadalje da bi se stvari i razumjele, ja nisam biran u Skupštinu HBŽ da bih štitio interese ŠGD a time i tebe nego pored provedbe zakonskih regulativa i interesa onih koji su mi dali svoj glas i koji ovaj puta upiru prstom u tebe i tvoju Upravu. Da bih i tebi i ukupnoj javnosti pojasnio da je ova moja konstatacija točna i istinita, spomenuti ću samo jedan podatak koji se odnosi na poslovanje ŠGD-za prvo polugodište 2023.god., a koji na žalost pokazuje sve čari" lošeg poslovanja i gospodarenja u šumama HB-županije. 

Naime. Plan proizvodnje, planiran brojkom od 456.069 kubika drvne mase za 2023.god., zaključno sa 24.06.2023.god., ostvaren je sa svega 26%, što govori da je otprema dnevnih sortimenata u kvantitativnom iznosu ostvarena sa svega 116.020 kubika, a što predstavlja minus za poduzeće od cca 70.000 kubika, koji je gospodine MAŠIĆU bez obzira na tvoj „entuzijazam“ skoro pa nemoguće nadomjestiti do kraja tekuće godine. 

Pravdati se za spomenute minuse ili pak gubitak u financijskom iznosu od cca 10 milijuna KM, lošim vremenskim uvjetima je totalno, neuvjerljivo, neprofesionalno, nehumano ili kako već, obzirom da se loši vremenski uvjeti u proizvodnji drvnih sortimenata posebno na našim terenima moraju uvijek planirati. To po meni nedvosmisleno govori da je jedini krivac za ovako loše proizvodne i financijske rezultate isključivo ljudski faktor, odnosno Uprava društva kojom dirigiraš ti, g-dine MARIO MAŠIĆU. 

Prozivati zastupnika NARCISA LOVRENOVIĆA, da je u sukobu interesa zbog toga što je do osnivačke Skupštine HB-županije i preuzimanja zastupničkog mandata bio vlasnik i direktor poduzeća GRADEL d.o.o. DRVAR, može samo netko poput MARIJA MAŠIĆA, navodno dipl. pravnika, koji je bez da je to provjerio, javnost dezinformirao o mom navodnom sukobu interesa kojega, evo javno kažem uz punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost, nije bilo, nema ga i neće ga biti, obzirom da sam ja kao discipliniran i odgovoran čovjek i zastupnik, preuzimanjem mandata zastupnika znao i pretpostavio da bi se mogao naći na tapeti onih zlonamjernih, poput MARIJA MAŠIĆA. Sva svoja upravljačka prava, obaveze i odgovornosti direktora poduzeća GRADEL-DRVAR prenio na drugu osobu koja danas upravlja poduzećem i upravljat će do daljnjeg. Ja sam zbog toga svoj mandat profesionalizirao tako da nisam uposlenik poduzeća Gradel d.o.o. Drvar, a pozivam te da pogledaš pravnu regulativu u ovom slučaju. Uvijek je dobro po malo naučiti g-dine Mašiću. 

Prema tome MARIO MAŠIĆU i ovdje si se okliznuo, totalno fulao i na tvoju nesreću, nisi u pravu. To sve govori o tebi kao dužnosniku, pa i kao čovjeku no idemo dalje.... 

Kao dugogodišnji kupac drvnih sortimenata od ŠGD HBS d.o.o. Kupres, do preuzimanja skupštinskog mandata, jako dobro sam pratio, pratim i poznajem stanje u ŠGD-u i naravno upoznat sam sa iznosima koje je navodno JP ŠGD HB šume ostvarilo tijekom godina koje si spomenuo u svom dopisu i to za 2020., 2021. i 2022.god. Bez obzira na to što se iskorištavala dobit kakva navodno jeste, ne mogu se i neću oteti utisku, pa kazati da se tu radi o dobro friziranim podacima, a to želim obrazložiti na sljedeći način..... 

- Svake godine Uprava društva radi plan poslovanja ŠGD-a (kao što vlada radi proračun) u tijeku godine za narednu godinu (obično u 10. mjesecu) pa se u tom planu poslovanja ističu projekti i financijske obaveze koje ŠGD mora odraditi tijekom planske, poslovne godine. 

Tu se na žalost planiraju brojni projekti koji iznose i po nekoliko stotina tisuća maraka, za koje je Uprava društva, Nadzorni odbor, pa i skupština društva skoro pa 100 % sigurni da iznose postojećeg financijskog bazena ne može realizirati, pa na kraju poslovne godine sve nerealizirane projekte i nepotrošene novce koje na njihovu žalost moraju prikazati zbog postojeće regulative u financijskom poslovanju prikazuju kao dobit, koja to u stvari nije i ne može biti. Ti iznosi neutrošenih sredstava bi se kao takvi morali prenositi u narednu poslovnu godinu, čime bi se ukupni godišnji prihodi za tu poslovnu godinu trebali i morali uvećavati za te iznose, a to se u ŠGD-u ne radi. 

To je ono što Uprava naziva svojom dobiti, dobiti ŠGD koju Uprava društva dijeli sa svojim stranačkim jatacima. 

Kada bi se u potpunosti realizirao Plan poslovanja npr. za 2022 god. dobiti nikakve i nikada ne bi bilo niti bi je moglo biti. 

Dakle da rezimiram, planirana, a neutrošena sredstva Uprava društva prikazuje kao dobit poduzeća, što ne može i ne smije biti. 

- Što se tiče izvješća o poslovanju ŠGD za 2020. i 2021.god., a koje je dostavljeno Skupštini HB-županije i koja je navodno usvojena od iste, moram Vas „direktore" MAŠIĆU i tu demantirati. 

Naime Skupštine HB-županije nikada nije usvojila izvješće o radu ŠGD HBS d.o.o. Kupres, nego to u ime Skupštine HB-županije radi skupština društva kao njeno izvršno tijelo. 

Skupštini HB županije na svojoj plenarnoj sjednici razmatra Informaciju, naglašavam Informaciju, o poslovanju ŠGD-a za proteklu godinu i koju ne usvoje nego samo prime na znanje o tome što se, kako i na koji način radilo u ŠGD-u tijekom protekle godine. Mali poučak, direktore" MAŠIĆU! Postoji razlika između Izvješća i Informacije, izvješće se usvaja a informacija se obično daje na znanje. 

Malo čudno, da pravnik takvog kalibra za tu činjenicu nije znao, iako je dva puta do sada spomenutu informaciju o poslovanju ŠGD-a, prezentirao zastupnicima u Skupštini HB županije i za to se sprema i treći puta. Žalosno, nema šta.

Kada MARIO MAŠIĆU spominješ dostupnost podataka na web stranici JP-a, moram ti reći, da i tu ne govoriš istinu, ti naprosto lažeš. 

Na stranici JP-a mogu se naći samo stvari koje pa skoro ne interesiraju nikoga. Tamo se obično mogu naći obavijesti o raspisivanju javnih natječaja za prijem u radni odnos, odluku o visini boda, toplog obroka, natječaji za sječu i izvlačenje i to je na žalost sve. 

Od 14 novinara kako ti nedavno reče, koliko ih radi u JP ŠGD bilo bi lijepo da bar ta informativna djelatnost funkcionira kako treba, da se redovito osvježava web stranica novim sadržajem i informacijama o poslovanju i aktivnostima poduzeća, da se prezentiraju izvješća, odluke, zaključci, sportske aktivnosti, planovi poslovanja, informacije o radu i aktivnosti sindikata itd. itd. Toga na žalost nema, a i kako bi bilo kada većina tvojih novinara, tijekom godine ne dolazi na posao, radi sezonu na Jadranu, zarađuje u zemljama EU-e, ili pak obavlja molersko-farbarske i električarske poslove u ćaćinim privatnim firmama, a istovremeno dobivaju financijsku satisfakciju od strane ŠGD-a u vidu plaća, troškova prijevoza i toplog obroka. 

Ti to M.MAŠIĆU dobro znaš, a ne poduzimaš ništa. Pitam se zašto?? 

Kada sam već kod pitanja radne discipline nadam se MARIO MAŠIĆU da ti je poznato da od proglašenja pandemije CORONA VIRUSA u F BiH, na posao u pojedine šumarije ŠGD nije dolazilo niti danas dolazi na stotine djelatnika, a redovito primaju plaću i sve naknade. Nadam se također da ti je poznato da u većini šumarija zbog ovoga problema nije moguće organizirati poslove doznačavanja drvnih sortimenata kao ni organizirati proizvodni proces. Sve ovo je tebi i tvojim kolegama u Upravi društva potpuno jasno, ne poduzimate ništa protiv toga, a i kako bi kada i vi radite isto. Dolazite na posao kada hoćete, odlazite kada hoćete, kao da vas posao u SGD-u uopće ne zanima. 

Rezultat takvog stanja i ponašanja gosp. MAŠIĆU je ogroman minus u proizvodnji i na financijskom saldu ŠGD-a, koji sam već spomenuo, a koji doseže već milijunske iznose. 

Spominjete revizorske kuće i njihove kontrole poslovanja u poduzeću. Da, istina je da vam one daju prešutnu suglasnost za poslovanje, ali isto tako znam da vam uvijek u svom izvješću zamjeraju prekomjerno zapošljavanje, što vi ne poštujete, nego po naredbi svojih vlastodržaca i dalje zapošljavate nepotrebne radnike, iako znajući da u ŠGD-u imate višak od nekoliko stotina radnika. 

Reći da ste od dolaska vaše nesretne Uprave povećali plaće radnicima za 26,31%, je nešto što radnici ŠGD-a nikada neće i ne mogu prihvatiti kao istinu. Naime u vrijeme odlaska tvoga prethodnika, vrijednost boda u ŠGD-u, iznosila je ni manje ni više nego 200-210KM ovisno o tome koliko je mjesec imao radnih dana, a sada MARIO MAŠIĆU iznosi 240KM. Ako se vrijednost boda od 210KM uveća za 26,31%,onda bi ona morala iznositi 265,21KM, a ne 240KM što opet pozorno govori da netko laže, a tko laže govori spomenuti podatak. Stara narodna poslovica kaže „Tko laže taj i krade". 

Kada je zapošljavanje u pitanju ti si MARIO MAŠIĆU zadnja osoba koja bi trebala govoriti o tome. Od tvoga dolaska na čelo Uprave društva, do kraja 2022 god. Zaposlio si ukupno imenom i prezimenom 136 radnika na neodređeno vrijeme, te nekoliko desetina, da ne kažem stotina djelatnika na određeno vrijeme o čemu posjedujem relevantne podatke. Sa istom praksom nastavio si i u 2023.god. prijemom djelatnika u Rasadnik, B. Grahovo i Glamoč, a trenutno se vrše pripreme za zapošljavanje dodatnih 40 djelatnika za rad u Drvaru, obzirom da Upravitelj šumarije od cca 130 uposlenih radnika nema koga poslati u doznaku koja još, zamislite nije ni pošla s radom u ovoj šumariji. 

Toliko o tvome ne upošljavanju. 

- Što se tiče firme Gradel d.o.o. Drvar za koju me neprestano prozivaš, koristim priliku još jedanput te obavijestiti, da ja više nisam direktor te firme, da sam ja svoj upravljačka prava i obaveze prenio na drugu osobu koja je relevantna i sposobna s vama voditi razgovore o suradnji i kupoprodaji drvnih sortimenata. Prema tome, s tim poduzećem trenutno nemam ništa, a za sve vaše eventualne potrebe i bilo kakve informacije od iste, izvolite se obratiti direktoru poduzeća Gradel d.o.o. Drvar. 

Cijena drvnih sortimenata je pitanje od posebnog značaja za ŠGD-o, te zbog toga koristim prigodu upitati te MARIO MAŠIĆU, zašto su cijene naših sortimenata najniže na teritoriju F BiH, odnosno BiH? 

Ne vjerujem da je to zbog svih poduzetnika koji se bave primarnom preradom drveta, možda i vjerojatno samo zbog nekih za koje Uprava društva i pojedinci iz ŠGD-a, javno lobiraju snabdijevajući ih drvnim sortimentima, posebno u vrijeme krize na tržištu drveta, a za uzvrat sasvim sigurno nešto i dobiju. Pozivaš se kao predstavnik ŠGD-a na socijalnu osjetljivost spram kupaca drvnih sortimenata, te stoga jeftinije u odnosu na druge u F BiH, prodaješ klasiranu robu i ogrjevno drvo kupcima istih. 

Odgovor na ovo pitanje se krije u potpisivanju Ugovora sa drvoprerađivačima van HB županije. 

Podsjetiti ću te gosp." MAŠIĆU da je firma kojom na žalost rukovodiš, Javno poduzeće, a ne socijalna ustanova koja će brinuti o onima koji ne mogu i nemaju. Za te namjene postoje i utemeljeni su Centri za socijalnu skrb u svim općinama naše županije, pa neka radi svako svoj posao. 

I na kraju ovih mojih odgovora na prozivke MARIJA MAŠIĆA, želim zaključiti i postaviti par javnih pitanja kako slijedi:

Sve prozivke koje si MARIO MAŠIĆU iznio na račun mene kao zastupnika, nazivajući me lažovom i neznalicom, govori samo o tebi, govori koliko si mali, beščastan i nepopravljiv. Govori o tebi kao čovjeku koji ne uvažavaš nikoga, ne surađuje niskim, ne poštuje ničije mišljenje (izuzev svojih mentora), čovjeku nekulturnog, bahatog i nekorektnog ponašanja spram poslovnih komitenata, a posebno djelatnika poduzeća organiziranih u Sindikat radnika u šumarstvu ŠGD-a. 

Raditi tako, a dobru se nadati, neće ići i neće moći, predsjedniče Uprave ŠGD „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres. 

Obzirom da sam po svom osobnom mišljenju i u granicama svojih mogućnosti, nadam se odgovorio na prozivke Marija Mašića, i njemu sličnih džabalebaroša koji za svoj nerad mjesečno inkasiraju iznos od 5.000 7.000 KM u vodu osobnog dohotka, iskoristit ću ovu jedinstvenu priliku da postavim i još neka pitanja tkz. „menadžmentu“ ŠGD-a kako bi javnost još uvjerljivije stvorila sliku o radu i aktivnostima ove upravljačke strukture. 

Zašto je Uprava društva u Planu poslovanja za 2023.god. na ime sječe i izvlačenja, predvidjela samo 9,4 milijuna KM, kada zna da taj iznos mora biti višestruko veći, kao što je i u drugim ŠG Društvima, diljem F BiH i republike Srpske? 

Zašto su privatni poduzetnici koji se bave poslovima sječe i izvlačenja drvnih sortimenata u posljednjih 20 dana prekinuli spomenute aktivnosti i napustili radove u 15 odjela u šumariji B. Grahovo, čime su u potpunosti prekinuli ukupni proces proizvodnje u ovoj šumariji?

Zašto se nigdje ne govori o sudskim procesima koje je izgubilo ŠGD i ne spominje se financijska šteta nanesena poduzeću na takav način?

Zašto su smanjeni Ugovori drvoprerađivačima na prostoru Županije, a istovremeno potpisani Ugovori sa poduzećima van HBŽ u iznosu od preko 50.000m3 uključujući i ogrjevno drvo? 

Zašto su na prostoru HBŽ smanjeni Ugovori za ogrjevno drvo poduzećima sa većim brojem uposlenika, a onima koji upošljavaju dva djelatnika povećani za znatan iznos-količinu? 

Zašto članovi Uprave društva na čelu znate već s kim, od svog imenovanja do danas nisu posjetili niti jednu organizacijsku jedinicu SGD (osim tomislavgradske), upoznali rukovodstvo i radnike istih, te se uvjerili u kakvim uvjetima rade i zarađuju za svoj život, za razliku od njih?? 7. Zašto Uprava društva ne želi surađivati sa predstavnicima sindikata ŠGD-a, koji u svojim redovima okupljaju 570 članova i spadaju u red nereprezentativnih sindikata u F BiH? Da podsjetim, a " informacijama sindikata, tri puta su pisanim putem tražili sastanke kod predsjednika Uprave društva, tražili usmene razgovore, no svaki puta su sarkastično bili odbijeni, s odgovorom da ŠGD-u ne treba sindikat, da je to tvorevina naslijeđena iz prošlosti i da se sindikat ne uklapa i ne može uklapati u postojeći državno-politički sustav. Također, dva zahtjeva za razgovor, sindikat ŠGD-a uputio je i predsjedniku Vlade Ivanu Vukadinu, no odgovor za prijem nisu nikada dobili? 

Zašto Uprava društva već 6 godina, odbija potpisati kolektivni ugovor sa sindikatom ŠGD-a i omogućiti nesmetani rad sindikata kako je to omogućeno u svim normalnim poslovnim institucijama, a posebno u ŠGD-ovima u F BiH? 

Informacija radi, trenutačno stanje odnosa između Uprave društva i sindikata je u procesu MIRENJA, koje će ako se ne završi povoljno za sindikat, dovesti do masovne obustave rada (ŠTRAJKA) u svim organizacijskim jedinicama i trajat će do ispunjenja,materijalno – financijskih i drugih zahtjeva sindikata. 

Zašto je Uprava društva, planom ulaganja u stalna sredstva za 2023.god., najveći dio sredstava planira uložiti u šumariju Tomislavgrad, koja godišnje otpremi cca 30.000 kubika drvne mase za razliku od npr. Glamoča, B. Grahova, Drvara, Kupresa čiji godišnji proizvodni etat iznosi više od 400.000 kubika? 

Da podsjetim, u šumariji TG. U 2023.god. planirano je utrošiti =1.795.158,07 KM, a od toga zamislite u izgradnju upravne zgrade šumarije (II faze) =700.000,00 KM, iako posjeduju novu upravnu zgradu, zatim u rekonstrukciju šumarsko (IV faza) =400.000,00 KM edukativnog centra GRLA 

P.S. (Znajući o kakvom se centru radi i za sve ono što je do sada urađeno kroz tri faze rekonstrukcije ovoga centra, iznos od =400.000,00 KM bio bi previše.) 

To govori da se sredstvima ŠGD-a manipulira i da se na bazi izgradnje edukativnog centra GRLA, značajno peru novci i usmjeravaju, vjerojatno u izborne i druge aktivnosti tomislavgradske najjače stranke. Za kupovinu kamiona ŠTICARA, kombi busa, terenskog vozila itd. planirano je cca 700.000,00 KM, dok je samo usporedbe radi planom ulaganja u šumariju Glamoč predviđeno cca =1.000.000,00 KM, šumariju B. Grahovo =631.000,00 KM, Livno =739.800,00KM, Drvar = 1.067.000,00 KM, te Kupres =735.450,00 KM. 

Koliko je Uprava društva izdvojila sredstava za organiziranje Božićnog adventa u općini TG u 2021.god., kada je ŠGD Kupres bilo glavni pokrovitelj istog. 

Zašto SGD-a nije pokrovitelj Božićnih advenata u drugim općinama HB- županije, Kupresu, Livnu ili pak Glamoču? 

Koliko je od dolaska ove Uprave društva na čelo ŠGD-a do sada izdvojeno sredstava za organiziranje simpozija „Hrvatski drvni klaster" od kojega ŠGD-o nema nikakve koristi, puneći tako džepove predsjednika ovog klastera Marijanu Kavranu i ljudima iz ŠGD-a koji učestvuju u organizaciji istog. 

Napominjem da je sve ovo samo dio problema s kojim sam upoznat a vjerujem da je on u biti mnogo veći. 

Na kraju pozivam sve institucije odgovorne za kontrolu i nadzor stanja u ŠGD Kupres da provjere moje navode i poduzmu potrebne korake. 

Zastupnik u Skupštini HB-županije 

Narcis Lovrenović, V.R.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok