• Short title article: Zaštitimo djecu

Auto moto klub Livno ( AMK Livno) i Auto moto savez u BiH ( AMSBIH), u suradnji sa PU/PP Livno, organizira prometno preventivnu i prometno edukativnu akciju „Počela je školska godina-zaštitimo djecu u prometu“.

Cilj akcije je preventivno djelovati i utjecati na sudionike u prometu da svojim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa. 

Imajući u vidu činjenicu da učenici osnovnih škola, posebice djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuće do škole.

Planom akcije predviđeno je predavanje za djecu od 1-3 razreda osnovne škole, a sa učenicima 5 i  6 razreda formirati će se školske prometne patrole, koje će zajedno s djelatnicima policije zaustavljati vozila, i vozačima, roditeljima i sudionicima u prometu dijeliti prigodne letke kojima želimo upozoriti vozače na početak školske godine i povećan broj djece na prometnicama, a učenike savjetovati kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu.

Predavanje i školske prometne patrole će se provesti od 13.-15.rujna 2023. godine, u središnjim i područnim školama prema slijedećem rasporedu:

Srijeda 13.rujna 2023.g. 

13.00-13:45  sati – OŠ „Ivana Goran Kovačić“ u Livnu (školska prometna patrola kod sportske dvorane D.P.Dali)

14:00- 15:30 (predavanje)

Četvrtak 14.rujna 2023.g.

8:00-8:45 - OŠ Fra Lovro Karaula -PŠ Smričani (predavanje)

8:50 – 09:35 – školska prometna patrola kod škole

09:40-10:25 sati - OŠ „Ivana Goran Kovačić“ PŠ Zabrišće ( predavanje)

10:30-11:30 sati - školska prometna patrola kod škole

Petak 15.rujna 2023.g.

13:0-14:00  sati OŠ Fra Lovro Karaula Livno (obilaznica školska prometna  patrola)

14:00- 15:30 (predavanje)

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok