• Short title article: Livno

Tijekom prethodna tri dana u Livnu je, u organizaciji Direkcije za europske integracije i Vlade Hercegbosanske županije, održan mini ciklus obuka u oblasti europskih integracija.

Prva dva dana, 12. i 13. rujna 2023. godine, održane su obuke s temom „ Upravljanja projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Europske unije“ dok je 14. rujna održana obuka na temu „Programi teritorijalne suradnje“.

Obuka je imala za cilj upoznavanje polaznika s programiranjem pretpristupne pomoći EU u BiH, zatim s fazama projektnog ciklusa,  razlikom između procesa programiranja i procesa izrade projekata te s koracima koji prethode izradi projekta, osnovnim elementima proračuna i procesima financiranja i sufinanciranja kao i s programom teritorijalne suradnje.

Svrha obuke bila je i podizanje motivacije na daljnje jačanje kako institucionalnih tako i osobnih kapaciteta za sudjelovanje u programiranju, provedbi i korištenju raznih programa.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok