• Short title article: Transparency International

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnog postupka dodjele koncesije za eksploataciju podzemne vode na lokalitetu „Poljane“ od strane Vlade HBŽ, upozoravajući na brojne proceduralne nepravilnosti, uključujući nedostatak javne rasprave i neispunjavanje zakonskih obaveza od strane koncesionara „Dže-Co“ d.o.o. Livno.

Prema izvještajima, proces dodjele koncesije obilježen je izostankom odgovarajućeg uključivanja javnosti i nepridržavanjem zakonskih procedura. Javne rasprave, koje su ključni element transparentnosti u procesima dodjele koncesija, nisu provedene ili su provedene na način koji nije u skladu sa zakonom. Osim toga, izvještaji ukazuju na istek prethodne vodne suglasnosti, nedostatak neophodnih vodnih i okolišnih dozvola, te izostanak ključnih studija poput Elaborata o rezultatima geoloških i hidrogeoloških istraživanja.

Najznačajnije, koncesijska naknada nije plaćena, a postupak dodjele koncesije pratile su i druge nepravilnosti koje bacaju sjenu na legalitet cijelog postupka. Komisija za koncesije je također izrazila zabrinutost u vezi sa potencijalnom ugroženošću vodoopskrbe lokalnog stanovništva, dok su građani područja, posebno iz Mjesne zajednice Vidoši, izrazili nezadovoljstvo i zabrinutost za životnu sredinu.

U svjetlu ovih događaja, TI BiH apelira na Gradsko vijeće Livna da preispita uvjetnu suglasnost dodijeljenu „Dže-Co“ d.o.o. Livno za eksploataciju podzemne vode. Postoji jasna potreba za revizijom uvjeta pod kojima je koncesija dodijeljena, a ukoliko se utvrdi da nisu ispunjeni svi zakonski i proceduralni uvjeti, neophodno je proglasiti prestanak važenja ove suglasnosti.

Ovaj slučaj ističe važnost transparentnosti, zakonitosti i uključenosti javnosti u procese koji se tiču prirodnih resursa i okoliša. Samo kroz striktno poštovanje zakonskih okvira i aktivno uključivanje zajednice moguće je osigurati pravedno i održivo upravljanje prirodnim bogatstvima, štiteći pritom interese i dobrobit lokalnog stanovništva.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok