Županijski sud u Osijeku usvojio je žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu i preinačio odluku o kazni iz prvostupanjske presude Općinskog suda u Varaždinu kojom je optuženi hrvatski državljanin rođen 1970. proglašen krivim zbog počinjenog teškog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi.

Optuženik je proglašen krivim da je u listopadu 2009. godine u Varaždinu, kao kirurg primijenio očito nepodoban način liječenja 27-godišnjeg pacijenta prilikom i nakon operacije hemoroidalnih čvorova i propustio primijeniti mjere za zaštitu bolesnika prema pravilima medicinske struke, uslijed čega je pacijent preminuo.

Općinski sud u Varaždinu osudio je optuženika na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine od čega šest mjeseci bezuvjetno, a šest mjeseci uvjetno s rokom kušnje od dvije godine.

Županijski sud u Osijeku je prihvaćanjem argumenata državnog odvjetništva preinačio odluku o kazni i osudio optuženika na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca, od čega šest mjeseci bezuvjetno, a osam mjeseci uvjetno s rokom kušnje od dvije godine. Presuda je pravomoćna.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok