Gradonačelnik Livna donio je zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna ispred osnivača.

Ovim Zaključkom utvrđuju se kriteriji za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna osnivača i način ocjenjivanja istih za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna.

Tekst zaključka u nastavku.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
GRAD LIVNO
GRADONAČELNIK
Broj: 02-04-720/20
Livno, 19.03.2020.godine

Na temelju članka 6.stavka 4. i članka 7. stavka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 34/03 i 65/13), i članka 11. stavka 1. točke 6. Privremene Statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/18), te članka 4. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna, broj: 01-02-594/20 od 11.03.2020.godine, Gradonačelnik donosi

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju kriterija za  izbor i imenovanje članova
skupštine Turističke zajednice Grada Livna ispred osnivača

I

Ovim Zaključkom utvrđuju se kriteriji za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna osnivača, i način ocjenjivanja istih za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (u daljnjem tekstu: Zakon) i Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna ( u daljnjem tekstu: Odluka).

II

Postupak izbora kandidata sukladno Zakonu i Odluci iz točke I ovog Zaključka provodi Povjerenstvo za izbor( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

III

Kriteriji za izbor i imenovanje iz točke I ovog Zaključka su:

1.    stručna sprema
2.    radno iskustvo
3.    ocjena komunikacijskih i organizacijskih sposobnosti na intervjuu
4.    postignuti rezultati na pisanom testiranju ukoliko se provodi.

IV

Ocjenjivanje kriterija iz točke III ovog zaključka vrši se na način kako slijedi:

1. stručna sprema

a) VSS...................3 boda
b) VŠS.................. 2 boda
c) SSS....................1 bod

2. radno iskustvo

Radno iskustvo iznad tri godine na poslovima u okviru stručne spreme sa kojom se kandidat prijavljuje...........................1 bod

3. komunikacijske i organizacijske sposobnosti

Povjerenstvo utvrđuje broj pitanja koja se postavljaju na intervjuu i ista imaju za cilj utvrđivanja komunikacijskih i organizacijskih sposobnosti kandidata za obavljanje poslova za koje se kandidat prijavio u reguliranom tijelu.

Broj pitanja na intervjuu ne može biti manji od 3 (tri).

Nakon završetka intervjua, svaki član Povjerenstva pristupa ocjenjivanju kandidata ocjenom od 1 do 5.

Zbroj ocjena danih od strane svakog člana Povjerenstva podijeljen s brojem članova Povjerenstva predstavlja broj bodova kandidata ostvarenih na intervjuu.

4. pisano testiranje

Ako se provodi, pisano testiranje podrazumijeva rješavanje određenog broja pitanja koja se odnose na oblast i vrstu za regulirano tijelo za koje se kandidat natječe.

Broj pitanja pisanog testa ne može biti manji od 10 (deset).

Pitanja utvrđuje Povjerenstvo  najranije 24 sata prije početka testiranja.

Pitanja s opcijskim odgovorima imaju dva do četiri opcijska odgovora.

Nakon provedenog pisanog testiranja kandidata od strane Povjerenstva, bodovanje rezultata testiranja provest će se na način kako slijedi:

1.    90-100%  riješenih pitanja.................3 boda
2.    70-89%    riješenih pitanja ................2 boda
3.    50-69%    riješenih pitanja.................1 bod

V

Po izvršenom bodovanju, Povjerenstvo će utvrditi ukupan broj bodova kandidata i sačiniti rang-listu najuspješnijih kandidata, te je dostaviti Gradonačelniku.

U slučaju da dva ili više kandidata nakon izvršenog bodovanja imaju isti broj bodova, prednost na rang listi ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova primjenom kriterija pod točkom 1.

Ukoliko primjenom supsidijarnog kriterija iz prethodnog stavka, dva ili više kandidata i dalje imaju isti broj bodova, primjenjivat će se supsidijarni kriterij pod točkom 2. i tako redom do točke 6. 

Rang listu najuspješnijih kandidata, Povjerenstvo je obvezno dostaviti Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za primitak prijava na natječaj.

VI

Povjerenstvo za izbor članova primijenit će kriterije iz točke IV ovog Zaključka nakon otvaranja pristiglih prijava po raspisanom javnom natječaju.

VII

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Livna, i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Livna“.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u

Komentari se objavljuju u realnom vremenu i Livno Online ne može se smatrati odgovornim za izreceno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.Ukoliko ne posjedujete email adresu u polje za email adresu upišite abc@abc.com