U utorak, 7. prosinca 2021. godine održat će se osma sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici zgrade Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića br.120, s početkom u 09,00 sati.

Na dnevnom redu naći će se deset točaka:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 23.9.2021. godine,
2. Nacrt Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu,
3. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu,
4. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata akademske 2021./22. godine,
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ na Šumsko gospodarsku osnovu za šumsko gospodarsko područje „ Tomislavgradsko“,
6. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije,
7. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće parcele ( 2 prijedloga),
8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja posjeda Šumske uprave Tomislavgrad i upisa promjene posjeda u korist Općine Tomislavgrad,
9. Nacrt Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i samohranih roditelja na području općine Tomislavgrad i
10. Aktualni sat.