Na prijedlog Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2021. godinu: Izdatci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja i egzistencijalna novčana naknada razvojačenim braniteljima u iznosu od 100.000 KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad. Ovim Programom utvrđuje se način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koje se nalaz na području općine Tomislavgrad i koje se po katastarskoj evidenciji vodi u posjedu općine Tomislavgrad.

Na sjednici je donesena Odluka o odobravanju raspisivanja Javnog oglasa  za izbor člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine iz Hercegbosanske županije.

Jednoglasno je donijeta Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za tekuće potpore za oblast znanosti – Dječji vrtići, kojom se odobravaju financijska sredstva dječjim vrtićima koji su registrirani na području HBŽ u iznosu od 40.000,00 KM.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava korisnicima Programa objavljenih u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije – Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar u iznosu od 188.621,66 KM i korisnicima Programa poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte s padom prihoda u 2020. godini u iznosu od 72.800,00 KM.

Nakon razmatranja prijedloga, Vlada je donijela Odluku kojom, zbog isteka mandata, razrješuje dužnosti ravnatelja Srednje ekonomske škole Livno, te usporedno s tim Odluku o imenovanju Miroslava Ćurića, profesora geografije za ravnatelja spomenute škole.

Na prijedlog predsjednika Vlade i Sektora za razvoj pri Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije, a sukladno Uredbi o metodologiji izrade i donošenja plana i programa rada i izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije i županijskih tijela, Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj je sjednici donijela Odluku o usvajanju Smjernica za planiranje rada tijela uprave Hercegbosanske županije s Akcijskim planom za provedbu strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2024. godine.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.500,00 KM, Edukacijskom razvojnom parku HO-RUK, Dinarina 2, Livno, kao financijska pomoć u svrhu promicanja modernih tehnologija, te edukacija u STREM području. Radionice Edukacijskog razvojnog parka HO-RUK održane su u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu, a zbog pozitivnih reakcija djece koja su pohađala ove radionice u planu je pružiti istu mogućnost djeci i u drugim općinama Hercegbosanske županije.

Vlada je jednoglasno donijela Odluku o odobravanju financijske pomoći od 5.000,00 KM Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sv. Ana Lištani u svrhu provedbe, razvoja i unaprjeđenja protupožarne zaštite na području Hercegbosanske županije.

Na koncu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Udruzi Moj Drvar za humanitarne i druge aktivnosti u iznosu od 1.500,00 KM kao i Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom samostanu Tomislavgrad kao financijska potpora za pomoć misiji u Africi u iznosu od 5.000,00 KM.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u