Obrasce za Registar udruženja građana, koji djeluje unutar Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, i to:

Zahtjev za izvadak iz Registra udruženja, Zahtjev za upis promjena u Registar udruženja, kao i Zahtjev za upis u Registar udruženja koje vodi županijsko tijelo za upravu, sada možete naći na web stranici Vlade Hercegbosanske županije, odnosno Ministarstva pravosuđa i uprave, u rubrici „propisi ministarstva-obrasci za registar udruženja građana“, te iste preuzeti u pdf formatu. Također, obrasce možete preuzeti i u pisanoj formi na pisarnici Vlade Hercegbosanske županije.

U Registru udruženja građana Ministarstva pravosuđa i uprave vrši se upis u Registar, kao i upis promjena za udruge koje djeluju na području Hercegbosanske županije, a prema Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Popunjene obrasce sa potrebnom dokumentacijom za upis nove udruge u Registar, upis promjena za već postojeće udruge, kao i za izdavanje izvadka iz Registra udruženja građana možete poslati poštom na adresu Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Ulica Stjepana II Kotromanića bb 80 101 Livno, ili predati osobno na pisarnicu Vlade Hercegbosanske županije.

Također, u istoj rubrici možete pronaći i spisak dokumentacije koja vam je potrebna za upis udruge u Registar, upis promjena, kao i brisanje udruge. Sve informacije u vezi sa Registrom udruga, registriranjem udruga i drugim pitanjima vezanim za udruge možete dobiti i putem telefona 034/200-240 gdje će vam službenici našeg ministarstva stajati na usluzi. Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije će nastojati da olakša i ubrza procedure u vezi sa udrugama građana. Udruge građana su jedan od oblika društvenog djelovanja građana, i svojim valjanim i zakonitim radom mogu doprinijeti razvoju civilnog društva.

Obrasce možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.vladahbz.com/ministarstvo-pravosuda-i-uprave/propisi-ministarstva/

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube