Zagrebački klub livanjskih studenata organizira 8. Sajam karijera u Livnu.

Sajam karijera je tradicionalni projekt ZKLS-a koji se pokazao jako uspješan što se može mjeriti po broju upisanih studenata na Zagrebačkom sveučilištu.

Shodno s tim nastavljamo dobru praksu te u petak 11. ožujka organiziramo uvodno predavanje u 12h te nakon njega predstavljanje fakulteta u dvorani Ekonomske škole.

Također u sklopu Sajma u subotu 12. ožujka organiziramo i simulaciju državne mature koja se održava u prostorijama Gimnazije Livno u 9h.

Navode iz ZKLS-a.

 

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok