U prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u Zagrebu, 29. ožujka 2022. godine potpisan je Sporazum o međusobnoj suradnji oko izrade Prijedloga kurikuluma i njihove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, za županije koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.

Potpisnici Sporazuma su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, zastupano po ministru prof. dr. sc. Radovanu Fuchsu, Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zastupan po državnom tajniku g. Zvonki Milasu, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, zastupana po ravnatelju g. Mili Živčiću, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske, zastupan po v.d. ravnatelju prof. Vinku Filipoviću, Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, zastupana po ravnateljici dr. sc. Dubravki Brezak Stamać, Županija Posavska, zastupana po ministrici prosvjete, znanosti, kulture i športa gđi Ani Andrić, Županija Zapadnohercegovačka, zastupana po ministrici prosvjete, znanosti, kulture i športa gđi Ružici Mikulić, Hercegbosanska županija, zastupana po ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa gđi Gordani Nakić, Županija Središnja Bosna, zastupana po ministru obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, g. Bojanu Domiću, J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje Županije Zapadnohercegovačke, zastupan po ravnateljici, gđi Jadranki Bošnjak i Zavod za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije, zastupan po ravnatelju g. Željku Ćoriću. Time je službeno započelo djelovanje članica na ostvarivanju ciljeva u slijedećim segmentima:

pomoć pri izradi kurikuluma svih razina i vrsta odgoja i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima;
pomoć pri izradi prijedloga novog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima;
pomoć pri osposobljavanju učitelja za primjenu novih kurikuluma i promjena u procesu poučavanja i učenja;
prijedlog načela i smjernica za izradu priručnika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala te digitalizacije istih i korištenje IKT-a (Informacijsko komunikacijske tehnologije) u obrazovanju.

“Znanje i ljudi su najveća vrijednost svake zemlje. Stoga je ulaganje u obrazovanje najbolji ulog u bolju budućnost kako pojedinaca, mladih ljudi tako i društva u cjelini. Vjerujem da je ovaj Sporazum o suradnji oko izrade Prijedloga kurikuluma i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju jedan od načina stvaranja temelja prosperitetnije budućnosti kako hrvatskoga naroda tako i Bosne i Hercegovine ” naglasio je Radovan Fuchs, ministar obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske.

“Očekujem od strane Republike Hrvatske pomoć u revidiranju kurikulskih dokumenata i obuci nastavnika kako bi mogli primjenjivati nove kurikule u školama. Sam ovaj proces smo ubrzali kako bi naši učenici koji polažu državnu maturu u Republici Hrvatskoj bili spremni, te se nadam da ćemo na ovaj način unaprijediti odgojno-obrazovni sustav u županijama koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini”, izjavila je gđa Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje, koji je nositelj svih aktivnosti u ovom području.

Eksperimentalna nastava, po novom kurikulumu, u školama koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskome jeziku u Bosni i Hercegovini očekuje se već u novoj školskoj 2022./23. godini.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok