Na danas održanoj 46. sjednici  Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije na Program utroška sredstava kapitalnih  potpora za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 135.000,00 KM – kapitalne potpore pojedincima – braniteljima, stambeno zbrinjavanje.

Dana je i suglasnost  na Program utroška sredstava tekućih prijenosa u iznosu od 200.000,00 KM – Izdatci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja. Također,  Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih  prijenosa za 2022. godinu Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije u iznosu od 250.000,00 KM – reguliranje prava – egzistencijalna novčana naknada razvojačenim.

Na sjednici Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim  službenicima Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ. Razlozi za donešenje izmjena i dopuna ove uredbe leže u činjenici potrebe usklađivanja iste sa odredbama Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije u pogledu izjednačavanja stupnjevanja stručne spreme s odredbama Bolonjskog sustava studiranja. Nadalje, nalaže se potreba donošenja izmjena postojeće uredbe radi proširivanja ustrojstva Uprave policije uvođenjem zamjeničkih mjesta rukovoditelja načelnika sektora u Upravi policije i zamjenika načelnika policijskih uprava kao i preimenovanja određenih naziva ustrojbenih jednica unutar Uprave policije.

Vlada je donijela Odluku odobravanju financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave u Hercegbosanskoj županiji za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2022. godine. Razlozi za donošenje ovoga Rješenja su formalno pravne prirode, institucionalnog uređenja i skladnog djelovanja imenovanih organa po pitanju potpore razvoju gospodarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je primila k znanju Izvješće o izvršenju Izmjena i dopuna Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Također, primljeno je k znanju i  Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2021. godinu.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o davanju suglasnosti proračunskom korisniku Srednjoj ekonomskoj školi Livno za realizaciju kapitalnih izdataka u iznosu od 40.000,00 KM i za nabavu uredske opreme u iznosu od 5.000,00 KM, sve to kao proračunska sredstva utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu.

Na prijedlog Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku  o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.053,00 KM iz Tekuće pričuve u svrhu financijske pomoći Županijskoj bolnici “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu za plaćanje prijevoza dva kontejnera u svrhu zbrinjavanja medicinskog otpada.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tomislavgrad za nabavu materijala za rad i neophodne kontinuirane edukacije uposlenika Centra za mentalno zdravlje.

Danas je na sjednici položio prisegu vjernosti Anto Čičak prigodom preuzimanja dužnosti za ravnatelja Službe za odnose s javnošću i Robert Stupar Ljubas prigodom preuzimanja dužnosti za ravnatelja Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju i postavljenju državnog službenika Dubravka Kovačevića dipl.pravnik, iz Livna na radno mjesto direktora Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije na mandatno razdoblje u trajanju od pet (5) godina.

Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku  o razrješenju dužnosti ravnatelja J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju Jadranke Bošnjak iz Širokog Brijega za ravnatelja J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje.

Pozitivno mišljenje Vlada je dala na tekst Prijedloga Odluke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok