Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije usvojila je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava za sufinanciranje redovitog rada udruga proisteklih iz Domovinskog rata. 

Naime, ovaj Program Vladi je podnijela Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Hercegbosanske županije, nakon prethodno obavljenih razgovora s braniteljskim udrugama na prostoru Županije.
Sredstva, u iznosu od 150.000,00 KM, osigurana su iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2022. god. a rasporedit će se na slijedeći način:

Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u Domovinskom ratu HBŽ – 28.000,00 KM
Zajednica Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HBŽ – 28.000,00 KM
Udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HBŽ – 20.000,00 KM
Udruga HOS-a – 10.000,00KM
Udruga branitelja Domovinskog rata HVO-a HBŽ – 14.000,00 KM
Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Livno – 10.000,00 KM
Udruga Gardijska brigada „Ante Bruno Bušić „ – 10.000,00 KM
Udruga nositelja ratnih odličja – 10.000,00 KM
Udruga Vojne policije – 10.000,00 KM
Udruga „ Andrija Bartulić“ Kongora – 4.500,00 KM
Udruga „ Sektor Rujani“ – 5.500,00 KM

Osnovni kriteriji za naprijed navedenu raspodjelu bili su da udruga ima karakter županijske udruge, tj. da ima registrirane podružnice u općinama Hercegbosanske županije i da je opravdala sredstva dodijeljena u prethodnoj godini.

Odlukom Vlade prihvaćena je Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ), kao i cijene lijekova na ovoj listi. Na popisu se nalazi ukupno 1037 lijekova a cjelovita lista može se vidjeti na slijedećoj poveznici: Pozitivna lista lijekova HBŽ.

Također je donesena i Odluka o usvajanju liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije –   Bolnička lista lijekova HBŽ.

Nakon razmatranja Zapisnika Povjerenstva kao i rang-liste najboljih kandidata u procesu izbora člana Upravnoga vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar iz  Hercegbosanske županije, Vlada je prihvatila izbor gospodina Petra Radoša iz Mesihovine-Tomislavgrad na ovu funkciju.  Prijedlog će biti dostavljen Vladi Federacije BiH u čijoj je mjerodavnosti konačno imenovanje.

Na isti način Vlada je prihvatila prijedlog Rješenja kojim  se gospodin Dinko Barać iz Livna predlaže za člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kao predstavnik Hercegbosanske županije.  Nadalje, prihvaćen je i prijedlog Rješenja da se za člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje iz  Hercegbosanske županije predloži gospodin Josip Petrović iz Tomislavgrada.   Oba ova rješenja u konačnici trebaju biti potvrđena imenovanjem od strane Vlade FBiH.

Na podnesak Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, Vlada je primila k znanju  Izvješće o radu Povjerenstva za Program javnih investicija Hercegbosanske županije za 2021. godinu.  Cjelovito izvješće može se vidjeti na poveznici: Izvješće

Vlada je jednoglasno donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine.   Ministar financija Hercegbosanske županije Draško Dalić, u svome obrazloženju ovoga izvješća, istaknuo je da su ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje prva tri mjeseca 2022. godine iznosili 21.015.608,00 KM, a izvršeni su sa 23,42 % u odnosu na plan Proračuna te da su ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći  za 21,49 % u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine, ili 3.717.708,00 KM u apsolutnom iznosu. Dodao je također da su Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije za isto razdoblje iznosili 18.465.554,00 KM, a izvršeni su sa 20,58% u odnosu na plan Proračuna za 2022. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci su veći za 16,52% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine. Cjelovito izvješće može se vidjeti na poveznici: Izvršenje proračuna.

Vlada je primila k znanju Informaciju, te dala potporu Ministarstvu unutarnjih poslova  Kantona 10 u svezi problematike nemogućnosti naplate prekršaja počiniteljima stranih registarskih oznaka. Ministar unutarnjih poslova HBŽ gospodin Mario Lovrić istaknuo je da po ovom osnovu ima evidentiranih (još uvijek važećih) a ne izrečenih kazni za strana vozila u iznosu preko 700.000,00 KM te je predložio i obrazložio potrebu pokretanja posebnog pilot projekta kako bi se navedeni problem učinkovito riješio. Vlada je na kraju zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova  Kantona 10  da poduzme sve potrebne provjere, mjere i radnje u cilju implementacije projekta i da o tome izvijesti Vladu radi dobivanja suglasnosti za realiziranje projekta.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Vlade Hercegbosanske županije, Vlada je donijela Odluku  o utvrđivanju staža osiguranja sa uvećanim trajanjem.  Ovom Odlukom utvrđuje se staž osiguranja sa uvećanim trajanjem  osobama koje su u periodu od 08.04.1992. do 31.12.1996. godine obavljale poslove ovlaštene službene osobe u ustrojbenim jedinicama koje su od 01.01.1997. godine u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za navedeni period računa se tako što se dvanaest mjeseci efektivnog staža osiguranja na poslovima ovlaštene službene osobe računa kao šesnaest mjeseci staža osiguranja.

Vlada je razmatrala te usvojila prijedlog Zaključka o davanju potpore projektu  ″Izvrsnost na dlanu″ čiji je nositelj Udruga ″ Hrvatska mreža domoljuba″ u suradnji sa OŠ ″ Fra Lovro Karaula″ Livno, koji za krajnji cilj ima opremanje prostorija  OŠ ″ Fra Lovro Karaula″ Livno, koje bi se koristile za rad s potencijalno nadarenim i visoko motiviranim učenicima. Potpora će biti priložena uz Prijavu ovog projekta  na ″Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu″, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zagreb.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok