Ministarstvo pravosuđa Bosne i Hercegovine, u partnerstvu s Misijom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u BiH (Misija OSCE-a u BiH) organiziralo je četvrti radno-konzultacijski sastanak koji održan u četvrtak  12. svibnja, 2022. godine u Hotelu Mostar u Mostaru.

Sastanku je nazočio predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, savjetnik ministra za pravosuđe, Radomir Milaković.

Tema sastanka bila je predstavljanje i rasprava o prednacrtu Strategije za reformu sektora pravosuđa u BiH za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Akcijskog plana, pregleda pokazatelja provedbe strategije, kao i o mehanizmima za praćenje provedbe strategije i načina financiranja reformskih aktivnosti.

Opći cilj Strategije za reformu sektora pravosuđa u BiH je doprinijeti osiguranju vladavine prava na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i 10 županija , Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kroz reforme pravosuđa, sistema izvršenja krivičnih sankcija, sistema međunarodne pravne pomoći, kao i davanje podrške privrednom razvoju, koordinacijom, dobrim rukovođenjem i odgovornošću institucija sektora pravosuđa u BiH.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok