Gradonačelnik objavljuje interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu - viši referent za prijem podnesaka i ovjeru u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s naznakom „Interni oglas za prijem namještenika u Gradu Livnu – ne otvarati“, na adresu: Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno ili predati na prijemu u šalter-sali Grada Livna.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok