U utorak 31. svibnja održat će se 15. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu sjednice, između ostaloga je, Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna za 2022. godinu u razdoblju od 1.1. do 31.3 .2022. godine, Nacrt Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Livna, Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora Udruzi roditelja djece sa posebnim potrebama „PUZ" Livno, te Nacrt Odluke o usvajanju prostorne osnove izmjena i dopuna Urbanističkog plana Livno 2000.

Sjednica počinje u 9 sati.

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna za 2022. godinu u razdoblju od 1.I. do 31.3 .2022. godine;

2. Nacrt Odluke o javnim parkiralištima na podru5ju Grada Livna;

3. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora Udruzi roditelja djece sa posebnim potrebama „PUŽ" Livno;

4. Nacrt Odluke o usvajanju prostome osnove izmjena i dopuna Urbanističkog plana „Livno 2000„

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana poljoprivredno-proizvodne zone „Brda" Livno;

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana Gospodarska zona „Jug 8" Livno;

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „VETERINARSKA A" Livno;

8. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta Rasadnik;

9. Prijedlog Odluke o prestanku vazenja Odluke o naknadama za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra;

10. Izvješće o provedenom postupku Etičkog povjerenstva broj: 01-02-967/22 od 16.3.2022.godine;

11. Izvješće o poslovanju Gradske ljekame Livno za 2021. godinu;

12. Izvješće o radu JP „RTV LIVNO" d.o.o. Livno za 2021. godinu;

13. Informacija o otkazivanju svečane sjednice povodom obilježavanja 30. obljetnice obrane grada Livna;

14. Aktualni sat

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok