Gradonačelnik Grada Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Livno.

Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ Povjerenstvu za izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb Livno putem prijemne kancelarije Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Kompletan tekst natječaja.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u