Na danas održanoj 55. sjednici, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Liste projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije, za koje je Planom i programom zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2022. godini ranije utvrđen ukupan iznos od 720.000,00 KM.

Za realiziranje ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu HBŽ za 2022. godinu, kod korisnika Uprava za ceste, i to: 200.000,00 KM iz Proračuna HBŽ i 520.000,00 KM iz namjenskih prihoda Uprave za ceste.

Odobrene koncesije za izgradnju vjetroparkova na prostoru općina Glamoč i Bosansko Grahovo

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je prijedloge Odluka o određivanju koncesionara, odobravanju ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora s koncesionarom u svezi izgradnje vjetroparkova na prostoru općina Glamoč i Bosansko Grahovo. Ovim Odlukama Vlada HBŽ kao koncesor, prihvatila je  Izvješća povjerenstva za koncesije o provedenom pregovaračkom postupku s tvrtkom “Vjetroelektrane dah planine” d.o.o. Mostar koja se ujedno određuje za Koncesionara. Koncesionaru je dodijeljena koncesija za izgradnju vjetroparka “Čadilj”, smještenog na području općine Glamoč, ukupne instalirane snage od 138 MW, za koju je određena jednokratna koncesijska naknada u iznosu od 62.236,42  KM, i koncesija za izgradnju vjetroparka “Marino Brdo”, smještenog na području općine Bosansko Grahovo, ukupne instalirane snage od 126 MW, za koju je određena jednokratna koncesijska naknada u iznosu 56.330,80 KM. Godišnja (tekuća) koncesijska naknada (za obje koncesije), obračunavat će se u iznosu od 1,75 % od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije. Određeno je i ovlašteno Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da u ime Koncesora – Vlade HBŽ,  zaključi i potpiše odobrene ugovore o koncesiji. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim  novinama Hercegbosanske županije”.

Naknada za korištenje godišnjeg odmora – regres za 2022. godinu, 537,00 KM

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa za 2022. godinu kojom se odobrava isplata naknade za korištenje godišnjeg  odmora – regresa korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za 2022.godinu u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku Federalnog zavoda za statistiku, u neto iznosu od 537,00 KM po uposleniku.

Odluke i zaključci

Nakon provedene javne rasprave i usvojenih sugestija, na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vlada je razmatrala prijedlog Zakona o radu i dala pozitivno mišljenje na isti te ga uputila u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnju pravnu proceduru donošenja.

Na prijedlog Uprave za inspekcijske poslove HBŽ, Vlada je usvojila prijedlog odluke i dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, čime je novi pravilnik stupio na snagu.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 6. Za Program su osigurana sredstva u iznosu 200.000,00 KM. Također, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je donijela  Odluku o davanju suglasnosti na Izmjenu Programa podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji za šta su osigurana sredstva u iznosu 72.000,00 KM.

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o odobravanju financijskih sredstava „Društvu hrvatskih književnika Herceg-Bosne“ Mostar u iznosu od 10.000,00 KM i Odluku o odobravanju financijskih sredstava „Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini“ Mostar, u iznosu od 30.000,00 KM, kao potporu u njihovom radu.

Na zahtjev za odobravanje financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluke i odobrila financijska sredstava: Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Livno u iznosu od 5.000,00 KM, Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Tomislavgrad u iznosu od 2.500,00 KM i Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Glamoč u iznosu od 2.500,00 KM, kao potporu u njihovom radu .

Srednjoj strukovnoj školi S.S. Kranjčevića Livno, odobrena su financijska sredstva u iznosu od 1.500,00 KM,  kao potpora za odlazak na završno natjecanje u izradi chatbot-ova u Zagreb.

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku i odobrila financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, Općini Kupres, kao financijsku pomoć za organiziranje tradicionalne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu ”Strljanica” 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve u svrhu financiranja dodatnih aktivnosti u okviru projekta LAB OP u iznosu od 15.000,00 KM.  LABOP je skraćenica za partnerski projekt pod punim nazivom Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava, koji se sufinancira od strane Europske unije, putem IPA Programa, Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora a u projektu sudjeluju četiri partnera: Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  HBŽ,  Opća bolnica Zadar – kao vodeći partner, Opća bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, te Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku i odobrila financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sv. Ana – Lištani, kao financijsku pomoć za izgradnju Vatrogasnog doma.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok